Vardagsliv

Rud i slutet av 1910-talet.

Ett lördagsnöje för ungdomarna var dans. Man samlades där det fanns jämn mark och dansade till toner från dragspel och/eller fiol. Här är det ungdomar från Ruds by som tar en svängom på backen ovanför Rud Frälsegård. I dag finns här, ovanför Topasgatans huslänga, en lekplats med en liten dansbana. Så det finns fortfarande möjlighet till dans på samma plats. Fotot är skänkt av Eva Persson. ( Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda- 1993)

Kungssten, november 1966

Långedragsvägen hade vid tidpunkten inte längre karaktären av en genomfartsgata, varför många kunder försvunnit. Kvar fanns 14 stycken affärsmän varav sju här har ställt upp för fotografering. Från vänster ser vi Rune Nöjd från konditoriet (Nöjds), Birgit Nicklasson från frukt och tobaksaffären, Svea Andrén från speceriaffären, Agnes Ahlberg från skomakeriet, Ingegerd Beck från manufakturaffären, Per Carlsson från charkuteriaffären samt Nils Andreasson från frisörsalongen. (Bild från VFH-bildarkiv)

1:a maj i Hagen 1930

På 1930-talet hade Älvsborgs Socialdemokratiska Stadsdelsförening sitt största medlemsantal och de olika aktiviteterna samlade stora skaror under fanorna. Demonstrationen den 1 maj 1930 utgick från Stadsgränsen (Kungssten) och hade Folkets hus i Hagen som mål. På den översta bilden har demonstrationståget stannat upp i Tättingegatans branta backe för fotografering. Mellan 1922 och 1931 låg Folkets hus här i en liten oansenlig lokal på krönet av det berg genom vilket Gnistängstunneln nu går.

Det undre bilden visar invigningen 1922 av Folkets hus, som låg på Talgoxegatan 5.

(Text och bilder från VFH-arkiv)

Stadsgränsen (Kungssten) 1938

Fritz Melander startade 1928 busslinjen Stadsgränsen – Rud. Sedemera utökades trafiken till Önnered 1930 och till Fiskebäck 1936. Efter Västra Frölundas införlivning med Göteborgs stad 1945, övertogs busstrafiken av Göteborgs spårvägar.

Här står chaufförerna Gösta Helén och Emil Lundstedt framför en Tidaholmsbuss vid Stadsgränsens ändstation som då låg omedelbart öster om korsningen Grimmeredsvägen och Långedragslinjen. På platsen byggdes efter kriget en BP:s bensinstation. Nu är här uppfart till Älvsborgsbron.

Villan till vänster hette Sparsäter och låg på Långedragsvägen 12. Den revs 1966 i samband med de stora trafikomläggningarna vid Kungssten. Originalfotot är utlånat av Bertil Melander. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1993)

Näset 1918

Skolbarnen på bilden är sysselsatta med skogsplantering på Näset 1918. Gunnar Ahlberg, folkskollärare i Västra Frölunda (1915-1935), ivrade mycket för skogsplantering på det i stort sett trädlösa Näset. Bönderna fick förbinda sig att inte släppa ut får och nötkreatur på de planterade platserna. Det var barrträd som sattes av flickorna i de av pojkarna upphackade hålen. Ett populärt avbrott i skolarbetet.(bild och text ur VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda” 1988)

Midsommarfirande i Önnered 1935.

Översta bilden visar dans kring midsommarstången vid Gula skär, och den nedre dans på bryggan. Foton skänkta av Sonja Dahlberg. (Bilder från VFH-bildarkiv).

Grevebergs dansbana

I Västra Frölunda fanns förr många olika dansbanor och en av dem var Grevebergs dansbana i Tynnered. Dansbanan låg där nuvarande fastigheten Grevebergsgatan 27 är uppförd.

På ovanstående foto från 1950-talet ser vi dansbanan med Hallstens-hagen i bakgrunden. Tre unga män, Hugo Hermansson, Fritjof Johansson och Hjalmar Corneliusson arrenderade mark av Johan Jansson (Jönses) i Grevegården och byggde där en dansbana.

Denna invigdes på midsommarafton 1931 och man premiärdansade till Erland Espers dragspel och Mindes Wahlströms banjo.

Inträdesavgiften var 50 öre och för dem som bara ville lyssna till musiken fanns gott om plats på berget utanför staketet. Bland orkestrar som spelat under årens lopp kan nämnas Sonny Perssons, Olle Eltons, Edit Segerstedts och Bertil Hurtigs orkestrar. På 1950-talet sökte sig den alltmer bilburna ungdomen längre från staden och Grevebergs dansbana lades ner 1957.

(Text och bilder från VFH:s arkiv)

Johannelund på 1910-talet.

Sedan gammalt hade man badat vid Hinsholmskilens stränder. På den södra sidan anlades Johannelundsbadet på mark som Göteborgs stad arrenderat av AB Långedrag. Gottfrid Johansson tog själv fotot på sig och fästmön Esther Wetterling någon gång mellan 1915 och 1919. På andra sidan Hinsholmskilen syns Saltholmens varmbadhus till vänster och Göteborgs Kanotförenings första båthus. Fotografens systerdotter Margot Ferland har skänkt bilden till VFH. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda- 1988”)

Önnered 1924.

Vanja Samuelsson, till vänster, från Stora Högen med sommargäst-barnen Märta Björk och i kärran syskonen Bengt och Ulla Djutvik är på väg ner till Önnereds brygga. I bakgrunden ligger Svenses ladugård som revs i början av 1980-talet.Mangårdsbyggnaden ligger kvar och har som adress Bolleskärsgatan 69A. Fotograf var Emil ”Mille” Hansen, som också var sommargäst, var violinist och pionjär i Göteborgs Symorni-orkester. Han var far till den kände kåsören ”Harry i Boa”. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1994”)

Fiskebäck 1952

I Fiskebäck bodde Kristian Johansson, av AB Långedrag anställd som tångfiskare mellan 1914 och 1952. Med en skarptandad kratta bärgade han tång ur havet åt Saltholmens varmbadhus. Till de varma tångbaden dög endast färsk tång som hämtades både i södra och norra skär-gården. Året runt styrde han ut med sin kostersnipa och en flatbottnad eka på släp. Under 1940-talets stränga vintrar fick han såga upp isen som kunde vara över en halv meter i tjocklek. Foto: Ingemar Håvik. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1990”)

Rud, 1930-talet

Astrid Karlsson i Rud har hjälp av sin syster Elsa med att skölja tvätten och att ”bösta” den med klappeträ i dammen ovanför Rud Frälsegård. Över dammen var lagd en stege med en lave ovanpå. Tvätterskorna låg på knä i en trälåda med tre sidor som hindrade vattnet att komma in och i lådan placerades en kudde. Dammen finns fortfarande kvar vid gångvägen mellan Topasgatan och Brilliantgatan, men gårdarna tillhöriga byn Rud är borta sedan 1964. Originalfoto utlånat av Stig Arvidsson. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1992”)

Skördearbete på Ängås 1929

Sydost om Ängås, där Ängåsvallen ligger idag med fotbollsplaner och klubbhus, har gårdsfolket gjort en paus i höskörden. I bakgrunden hemmansägaren själv, Axel Persson. Till vänster styvsonen Bror Andersson och hustrun Hilda. De övriga är tjänstefolk och sommargästers barn. I fjärran syns byarna Hylte till vänster och Hult till höger, båda i Askim. Originalfotot skänkt av Majken Andersson. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1997”)

Diakonissan Asta Svensson, senare gift Andersson (1926-2014) till-sammans med sin väninna Greta Oredsson invid Gretas bil, en Morris Minor, den 27 juli 1956. Asta och Greta utbildade sig till sjuksköterskor på Sahlgrenska sjukhuset och till diakonissor på Bräcke Diakoni.

Syster Asta, som hon även kallades, bodde och var verksam som diakonissa i Västra Frölunda. Hon åkte runt mycket i församlingen och gjorde hembesök och på fotot ser det ut som om hon precis kommit ut efter, eller är på väg till, ett hembesök hos någon församlingsbo.

(Foto: Uno Oredsson. Utlånat till VFH av sonen Dag som färglagt fotot)

Lekande barn i en sandhög. Fotot från slutet av 1940-talets Uppegården. (Foto från Marianne Rebenius samlingar)
Oskar Johansson på Nyhem skottar snö på Kostergatan, vintern 1962. (Fotot från Gunilla Hanssons samlingar)
Oskar Johansson på Nyhem i Norra Tranered klipper träden, vårvintern 1963. I bakgrunden Lillstugan, idag Kostergatan 8.(Fotot från Gunilla Hanssons samlingar)
Richard Sjöqvist, bosatt i Hagen, på promenad till "Tjärnet" i Rud 1958. (Fotograf: Richard Sjöqvist. VFH-bildarkiv)
Skapad med Wordpress