Utgrävningar i Hästevik

Stadsmuseets arkeologer har gjort utgrävningar i Hästevik med anledning av HSB:s kommande bostadsbyggande. Flera fynd har gjorts som tyder på att en boplats där under stenåldern, d.v.s. några århundraden runt år 0.
Utgrävningen gränsar till den väg som anlades omkring 1862 från Hästeviksgatan ned till Ericsdal vid älvstranden i samband med att Per Ericsson där startade ett bryggeri och en markistillverkning. Om denna Frölundas tidigaste industri har vi berättat i årsskriften från 2005. Bryggeriet gick dåligt och fick läggas ned medan markistillverkningen fortlever på annan plats än idag. Vägen består mest av sprängsten och tycks inte ha blivit färdigställd. Planer finns nu att anlägga en gångväg med samma sträckning från Hästeviksgatan ned till Nya Varvet.
Bilder från 2010.

Skapad med Wordpress