Vandring på Käringberget

Vandring på Käringberget; Amf 4/Ka 4

En vacker septemberdag mötte ett sjuttiotal deltagare upp på en vandring inne på det tidigare Amf 4/Ka 4:s vidsträckta område. Syftet var denna gång att spana efter spåren av Käringbergets by, lotshemman, ”Austs trädgård”, den gamla landsvägen och den tidigare bebyggelsen vid Barkassgatan.

Efter att Amf 4 lagts ned är den övergripande benämningen för området Försvarsmakten – Göteborgs Garnison. Där finns cirka tio olika militära verksamheter. Dessutom finns ungefär lika många civila myndigheter och funktioner som exempelvis kustbevakning, polis, räddningstjänst och fiskeriverket. Fullt utbyggt kommer det att finnas arbetsplatser för cirka 1 000 personer.

Innanför grindarna breder ett vackert parklandskap ut sig. Fortfarande ser man några byggnader och murar från tiden före 1942 då gårdarna i byn Käringberget fortfarande brukade jorden. I den pastorala och inhägnade miljön strövar nu dovhjortar fritt omkring.

Guide under vandringen var Ulla Sjöberg (i röd jacka) som berättade barndomsminnen då man fortfarande kunde fara på landsvägen genom området.

Kersti Aust, 96 år, deltog spänstigt i vandringen, lätt stödd av sonsonen Ludvig. Hon berättade om tiden vid förra sekelskiftet då hennes svärfar, som var den siste private ägaren av Långedrag hade sin trädgård inom området. Han skänkte Västerberget (mellan Långedrag och Käringberget) till Kronan som där anlade Oscar II:s fort och fick en gata uppkallad efter sig.

Foton: Ove Drejenstam och Berit Johansson

Skapad med Wordpress