Tynnered

Tynnereds by, 1930-talet

Bilden är tagen från berget söder om Tynnereds by. Byn låg cirka 500 meter väster om Tynnereds kyrka, ungefär där Grevegårdsvägen och Skattegårdsvägen korsar varandra. Längst bort i bakgrunden, till höger om flaggstången, skymtar bebyggelsen på Ekebäcksberget vid Stadsgränsen (Kungssten). Tynnereds by var sedan gammalt uppdelad på tre hemman- Grevegården, Skattegården och Frälsegården. Dessa hade i sin tur genom flera generationers arvsskiften splittrats upp på ett femtontal gårdar och ett par torp varav ett båtsmanstorp. (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1989”)

Skapad med Wordpress