Stenhuggeri

Stenhuggare omkring 1908.

Vid sekelskiftet 1900, började stenbrytningen i Västra Frölunda kusttrakter. Flera markägare skrev kontrakt med stenfirmor som gav 10 öre per kvadratmeter gatusten och 26 – 60 öre per kubikmeter för råblock och större sten. Bildens stenhuggare är sysselsatta i ett brott sydost om den gamla Åkeredsskolan. Från vänster syns James “Tjims” Eriksson, Albert Svensson, Erik Bengtsson (Snickarn´s Erik), Erik Brefberg och Karl Brefberg, vilken för övrigt bodde i amerikaemigranten Oskar Johanssons hus till vänster i bakgrunden. De vidsträckta vattensjuka ängarna hörde till Öster Kannebäck och Ängås. Rune Johansson har skänkt fotot. (Bild och text från vår skrift “Bilder från Västra Frölunda-1988)

Skapad med Wordpress