Stenhuggeri

Näset 1906

Stenbrytningen på Näsethalvön hade stor omfattning i början av 1900-talet. Provisoriska utskeppningskajer anlades på flera ställen. På nedanstående foto är det en holländsk skuta som lastar gatsten vid Brevik. Sista lasten med sten gick därifrån 1936. På bilden syns från vänster Adolf Johansson, Erik Karlsson, Herman Karlsson, Johan Olsson, Karl Johansson och Axel Andersson, samtliga från Näset. Till höger står den holländske skepparen och några okända barn. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1993”)

Stenhuggare omkring 1908.

Vid sekelskiftet 1900, började stenbrytningen i Västra Frölunda kusttrakter. Flera markägare skrev kontrakt med stenfirmor som gav 10 öre per kvadratmeter gatusten och 26 – 60 öre per kubikmeter för råblock och större sten. Bildens stenhuggare är sysselsatta i ett brott sydost om den gamla Åkeredsskolan. Från vänster syns James ”Tjims” Eriksson, Albert Svensson, Erik Bengtsson (Snickarn´s Erik), Erik Brefberg och Karl Brefberg, vilken för övrigt bodde i amerikaemigranten Oskar Johanssons hus till vänster i bakgrunden. De vidsträckta vattensjuka ängarna hörde till Öster Kannebäck och Ängås. Rune Johansson har skänkt fotot. (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1988)

Skapad med Wordpress