Stadsgränsens station

Fotografi från 1910-1911. Andre banmästare, 303 Oscar Larsson (1874-1964) med fru Alma född Gustafsson (1874-1945) från Brunskär söder om Marstrand och hunden Boy poserar för den okände fotografen.

Långedragslinjen mellan Järntorget och Saltholmen var i hela sin sträckning klar 1908. Från Stadsgränsen och utåt hade linjen egen banvall och klassificerades som järnväg reglerad av ett statligt trafikreglemente. Banvallar och räls kontrollerades dagligen. Oscar Larsson och hans kollega, vilken hade en lägenhet i Långedrags stationshus, ansvarade för var sin del av linjen. Arbetet bestod också i städning av vänthallarna på respektive sträcka, vård av planteringar och släckning av ljuset när sista vagnen gått för dagen (Uppgift från Stig Hammarson).

Oscar Larssons hade hand om Stadsgränsens, Nya Varvets och Hagens stationer. Dressinen fyllde en viktig funktion i arbetet. Oscar Larsson hade en särskild banvaktsstuga som bostad vilken syns till höger. 

När Älvsborgsvägen (från 1945, Torgny Segerstedtsgatan) byggdes 1936 låg vändslingan för den blåa spårvagnslinjen 3 vid Stadsgränsen hindrande i vägen och flyttades 100 meter. En ny vänthall med kiosk byggdes närmare den flyttade hållplatsen. Därmed revs den gamla vänthallen och två år senare, 1938, även banvaktstugan och paret Larsson flyttade till Mariaplan.

Oscar Larsson befordrades till förste banmästare redan 1911 och hade vid pensioneringen 97 man under sig, enligt en tidningsartikel.

Efter Västra Frölundas införlivande med Göteborgs stad fick hållplatsen namnet Kungssten – ett namn som trakten haft sedan början av 1800-talet.

Till höger i bakgrunden, på Majornasidan om gränsen, syns torpet Sandliden som hörde till Älvsborgs Kungsladugård. Dess manbyggnad flyttades 50 meter i samband med att viadukten som förenade den nybyggda Älvsborgsvägen med Karl Johansgatan byggdes. Men den revs slutligen när de första husen började byggas på Brännögatan i Sandarna i början på 1940-talet.

OVE DREJENSTAM, 2008

Skapad med Wordpress