Rud

Rud 1910-talet

Alice Karlsson från Rud Frälsegård och en väninna sitter upp på gårdens hästar. I bakgrunden (åt sydost) ligger Västra Frölunda kyrka och på berget till höger ligger nu Frölunda sjukhem. Originalfoto lånat av Märta Andersson. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda- 1994”).

Rud Frälsegård 1929

Gårdsplanen på Axel och Amanda Karlssons gård, Rud Frälsegård (”Bänats”). Foto ur VFH-bildarkiv.

Rud Frälsegård, 1940-talet

Målning av Richard Sjöqvist över Rud Frälsegård, målad från Lilleås (gamla Ekebäcksvägen). Målningen finns i VFH:s samlingar.

Skapad med Wordpress