Julkaffe med föredrag

Västra Frölunda kyrkas församlingshem (invid kyrkan)

6 december 2022 18:00

Tomas Johansson berättar om, och visar bilder från, Västra Frölundas första affärsstråk, som under första hälften av 1900-talet låg utefter Långedragsvägen vid dåvarande Stadsgränsen, nu Kungssten.

Om vi hunnit få årsskriften från tryckeriet, lämnar vi ut den till de medlemmar, som inte kan hämta ut den på Frölunda Torg den 10 eller 11 december.

Skapad med Wordpress