Kulturvandring på Nya Varvet

Örlogsvägen 15, Nya Varvet (det gamla huset ”Nobis”, på höger sida nedanför backen).

19 september 2021 11:00

Vi kommer att gå runt i den gamla örlogshamnen och dess närmaste omgivningar där Tomas Johansson berättar lite av varje från Nya Varvets 320-åriga historia. På Nya Varvet har det inte bara funnits militär verksamhet utan även annat som till exempel fängelse, konservindustri och virkesupplag. Här har även skett dramatiska händelser som exempelvis vid den danska flottans anfall 1719. Observera att detta är en repris på vandringen som genomfördes i våras.

Skapad med Wordpress