Platser, södra delen

Sockenkarta från 1847 med alla byar markerade. (Bearbetad 2018 av Mikael Rydberg)
Skapad med Wordpress