Önnered

Önnered 1951

Önnered var vid denna tidpunkt hemmahamn för fem stora fiskebåtar som alla ligger inne vid stora bryggan på denna bild. I dag är fortfarande ett par fiskebåtar registrerade med Önnered som hemort, men de största av Önneredsbornas järnbåtar har efterhand fått Fiskebäck som bas. De träställningar som syns mitt i bilden, var så kallade ”krakar” på vilka man hängde upp fiskredskapen för torkning. På vändslingan står buss 44 som gick till Kungssten. Till vänster om vändslingan ligger Fisketöseras affär. (Text o bild från VFH-skriften  ”Bilder från Västra Frölunda-1991)

Önnered 2019.

Berget invid Oljebryggan fotograferat av Gunnar Börgeson.

Önnereds brygga omkring 1955.

En av mötesplatserna i Önnered var schappet vid bryggan. Här var också ändstation för busslinje Nr 44 från Kungssten. Till vänster ligger Lilla- och Stora Rösö även kallade Lilla respektive Stora Öa. Ett gravröse ligger på Stora Rösö, därav namnet. Fiskebåten ligger vid båtvarvets brygga. Vattenområdet till höger mot norr, Höga grund, är numera igenfyllt och där har Önnereds båtlag uppläggningsplats för fritidsbåtar. Ön till höger i bakgrunden är Dansholmen som uppkallats efter någon person med namnet Dan eller Daniel och inte efter dans. Men det hände ibland under vackra sommarkvällar att man ställde till med dans på Önnereds brygga som man ser en bit av till vänster. (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1988) 

Skapad med Wordpress