Önnered

Önnered 2019.

Berget invid Oljebryggan fotograferat av Gunnar Börgeson.

Önnereds brygga omkring 1955.

En av mötesplatserna i Önnered var schappet vid bryggan. Här var också ändstation för busslinje Nr 44 från Kungssten. Till vänster ligger Lilla- och Stora Rösö även kallade Lilla respektive Stora Öa. Ett gravröse ligger på Stora Rösö, därav namnet. Fiskebåten ligger vid båtvarvets brygga. Vattenområdet till höger mot norr, Höga grund, är numera igenfyllt och där har Önnereds båtlag uppläggningsplats för fritidsbåtar. Ön till höger i bakgrunden är Dansholmen som uppkallats efter någon person med namnet Dan eller Daniel och inte efter dans. Men det hände ibland under vackra sommarkvällar att man ställde till med dans på Önnereds brygga som man ser en bit av till vänster. (Bild och text från vår skrift “Bilder från Västra Frölunda-1988) 

Skapad med Wordpress