Offentliga sektorn

Älvsborgs elitbrandkår 1944

Den första organiserade brandkåren i Västra Frölunda bildades omkring 1918. Den hade då karaktären av en borgarbrandkår som bestod av 250 man som uppdelades i grupper som bärgningskår, slangledare och sprutmanskap.

En gammal ladugård tjänade som den första brandstationen, men så småningom inrättades en brandstation i Hagens kommunalhus på nuvarande Långedragsvägen 50.

Den första brandsprutan som man förfogade över hade ärvts från Hisingen och krävde 10 man som handpumpade sprutan, vilka behövde avlösas var 10:e minut. Inte så konstigt att det behövdes många man.

Brandlarm, för att kalla ihop personalen vid en eldsvåda, skedde via flera olika permanenta sirener runt omkring i området. Dock handlade det inte om automatlarm som idag, utan man fick springa runt mellan de olika sirenerna och aktivera dem manuellt. 

Organisationen med en borgarbrandkår blev med tiden väldigt tungrodd, varför det 1927 beslutades om att organisera en professionell brandkår, vilken kom att benämnas ”Älvsborgs elitbrandkår”. På fotografiet är denna brandkårsstyrka uppställd för fotografering utanför Kommunalhuset i Långedrag 1944.

(Källa / foto från VFH:s arkiv)

Militärt bevakningsställe på Näset 1914.

Landstormen hade under första världskriget ett av sina bevaknings-ställen vid bronsåldersröset på den del av Näsethalvön som nu kallas ”Smithska udden”. Landstormsmännen var inkvarterade i gårdarna runt omkring. Nedanstående foton är utlånade av Åke Thorsell. (Foton ur VFH-bildarkiv)

Västra Frölunda poliskår, 1944.

På fotot ser vi polismännen uppställda framför polisstationen som då låg i Kommunalhuset i Långedrag. (Foto ur VFH-bildarkiv)

Skapad med Wordpress