Nya Varvet

Det gamla Örlogshemmet

Det övre fotot visar det Örlogshem som låg i hörnet av Långedragsvägen – Nya Varvsallén, på den plats där det nu finns en liten parkeringsplats. Örlogshemmet var en anläggning där flottisterna på Nya Varvet kunde få rekreation, fika, mm på sin fritid. På 1940-talet flyttade verksamheten till nya lokaler på Örlogsvägen 2 där nu Restaurant Örlogskapellet ligger. Efter det att man flyttat, revs det gamla örlogshemmet och tomten har sedan dess inte blivit bebyggd igen. (Foto: VFH-bildarkiv)

Det undre fotot visar den obebyggda tomten 1972, fotograferad av Björn Rydh.

Nya Varvet den 2 november 1920

Det större huset till vänster har adressen Örlogsvägen 71 och låg strax intill kyrkogården på Nya Varvet. Det uppfördes 1850 som bostadshus för bland annat underofficerare. Under ett par år från 1894 hade dövstumläraren Håkan Jönsson skola för psykiskt utvecklingsstörda barn i fastigheten. Denna verksamhet flyttade därefter till Stretered i Kållered. Det var även en speceriaffär, M.M Mattsson, inrymd i bottenvåningen fram till mitten av 1920-talet. Där var Nya Varvets telefonstation inhyst innan den 1916 flyttades till Hagens nyuppförda kommunalhus. Huset är idag, efter det att det drabbats av en eldsvåda, ersatt med en ny fastighet.

Det låga huset intill, som tidigare varit ett uthus till det större, har inrymt affär från 1920-talet med ägare som Häthén, Persson, och mellan 1944 och 1966, Lundmark. Dessförinnan fanns där en mangelbod för bosatta inom varvsområdet. När Marinen lämnade Nya Varvet 1986 köptes byggnaden av kamratföreningen Flottans Män som haft klubblokal där sedan 1967 och som fortfarande (2021) finns kvar.

(Text och bild från VFH-skriften ””Bilder från Västra Frölunda-1995”)

Grotteparken

På Nya Varvet anlades 1817 festplatsen Grotteparken. Här fanns paviljongen ”Grottan”, karuseller, kägelbana och till och med en liten hälsobrunn. Parken låg där det nya Kanslihuset uppfördes 1943, i vilket det idag (2021) bedrivs en förskola. På nedanstående fotografi, sannolikt från början av 1900-talet, ser vi själva ”Grottan”. Paviljongen användes som musikpaviljong, men har även tillfälligt använts som bårhus.

På festplatsen anordnades ofta olika friluftsfester, bland annat av Älvsborgs Fästnings Skytteförening. Nedanstående foto är från en av deras friluftsfester den 14 augusti 1904.(Fotografierna ingår i VFH:s bildarkiv).

Nya Varvet, 2020

Fotot visar innerhamnen på Nya Varvet, en dimmig september-eftermiddag. (Foto: Tomas.Johansson)

Skapad med Wordpress