Näset

Skogsplantering på Näset 1918

Skolbarnen på bilden är sysselsatta med skogsplantering på Näset 1918. Gunnar Ahlberg, folkskollärare i Västra Frölunda (1915-1935), ivrade mycket för skogsplantering på det i stort sett trädlösa Näset. Bönderna fick förbinda sig att inte släppa ut får och nötkreatur på de planterade platserna. Det var barrträd som sattes av flickorna i de av pojkarna upphackade hålen. Ett populärt avbrott i skolarbetet.(bild och text ur VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda” 1988)

Bua Västergård omkring 1907.

Den ursprungliga byn Bua låg nära Högsbo. Genom ett skrivfel i jordeböckerna kom också ett hemman utåt Näset att kallas Bua. Även om det egentliga Näsets by låg något längre söderut så kallas nog Bua Västergård idag allmänt för Näset.

I förgrunden gården ”Aneses” (Anders) där nu Vittens gata går fram. Breviksvägen syns i bakgrunden med från vänster gårdarna Annikas som nu är borta och Olas vars manhus och en ladugård i ombyggt skick finns kvar. Längst till höger en villafastighet som avstyckades från Olas och är känd som Löfkvistens och ligger vid Bua Västergårdsvägen. Lägg märke till de kala bergen som idag är trädbevuxna. Foto: Erik Björk, vars dotter Margit Abrahamsson skänkt bilden. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1988”)

Näset / Möttvik, 1928

Byn Näset bestod av fem gårdar. Möttvik låg på utmarken. Namnet Möttvik kommer av ”matta” och avser strandmarkens växtlighet. Där byggdes de fem sommarstugorna i förgrunden belägna norr om Smithska vägen. Då hade de en magnifik utiskt över Askimsviken, nu är de helt kringgärdade av höga träd och bebyggelse.

Fotografen har tagit bilden mot söder. I bakgrunden ligger Smithska udden med sin pir. Strax innanför denna strandade en blåval 1865. Ett par bönder från Backa by i närheten upptäckte, avlivade och sålde valen till intendent A.W Malm på Göteborgs museum. Valen kan fortfarande beskådas på Naturhistoriska museét. Strax bakom berget till vänster ligger badplatsen Saltsjönäs. Efter vykort. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1989”).

Näset omkring 1950

I början av 1930-talet flyttades bussarnas ändstation till platsen på bilden. Den blev då Näsets naturliga centrum. Konsum flyttade också hit från sin tidigare plats vid Karl-Petters. Här låg även Bergs konditori, en kiosk samt Erik Eks bageri- och speceriaffär. Näsets kyrka byggdes 1967 på en öppen plats till höger på bilden. 

Näsets bilförening och Säröbanan var konkurrenter om busstrafiken på Näset. Säröbanan hade anslutning med buss till Näset från tåg vid Järnbrotts respektive Stommens stationer medan Bilföreningen körde ända in till Göteborg. 1930 köpte Säröbanan sin konkurrent för 150. 000 kronor. Därefter upphörde anslutningen från Järnbrott och Stommen och busstrafiken gick enbart direkt mellan Näset och Göteborg.

Göteborgs Spårvägar övertog busslinjen den 1 juni 1946. Dessförinnan hade Säröbanan sin ändstation vid Karl-Petters i bildens bakgrund och Näsets Bilförening strax nedanför vid vägen mot Brunndal. Vägen gick ursprungligen till höger på bilden och var allt för smal och slingrig för bussarna varför en ny väg drogs rakt fram till den nya busstationen. Vykortet är skänkt av Maja Peterson. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1994”).

Näset 1950

Flygbilden visar en del av Näsethalvön från söder med Åkereds och Kannebäcks byar i bakgrunden. Längst ner till vänster ligger nuvarande Näsets centrum med posthus och affär samt vändslinga och ändstation för Spårvägens bussar. Följer man vägen härifrån norrut kommer man först till Backa by, nuvarande Östra och Västra Palettgatan. Utefter berget till vänster ligger bebyggelsen i Backa, Hammar och Åkered. Den senare med Karmosingången, Rödgatan mfl. Längst bort vid foten av berget i mitten ligger gårdarna Västers, Erikes och Östers i Åkered. Till höger om rondellen syns Åkereds gamla skola och Torstens ås. Därbakom går Näsetvägen genom Kannebäck. Längst ner till höger ligger villorna vid nuvarande Sandhamnsgatan samt Sandersgården med sin ladugård. Genom hela dalen slingrar sig Pussebäcken som rinner upp i Önnered. Den är numera kulverterad och området är bebyggt med radhus. Foto: Frank Setteskog. (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1989”)

Skapad med Wordpress