Näset

Näset 1950

Flygbilden visar en del av Näsethalvön från söder med Åkereds och Kannebäcks byar i bakgrunden. Längst ner till vänster ligger nuvarande Näsets centrum med posthus och affär samt vändslinga och ändstation för Spårvägens bussar. Följer man vägen härifrån norrut kommer man först till Backa by, nuvarande Östra och Västra Palettgatan. Utefter berget till vänster ligger bebyggelsen i Backa, Hammar och Åkered. Den senare med Karmosingången, Rödgatan mfl. Längst bort vid foten av berget i mitten ligger gårdarna Västers, Erikes och Östers i Åkered. Till höger om rondellen syns Åkereds gamla skola och Torstens ås. Därbakom går Näsetvägen genom Kannebäck. Längst ner till höger ligger villorna vid nuvarande Sandhamnsgatan samt Sandersgården med sin ladugård. Genom hela dalen slingrar sig Pussebäcken som rinner upp i Önnered. Den är numera kulverterad och området är bebyggt med radhus. Foto: Frank Setteskog. (Bild och text från vår skrift “Bilder från Västra Frölunda-1989”)

Skapad med Wordpress