Långedrag & Saltholmen

Långedrag omkring 1900

Till höger ligger det uppförda Café Miramar som var den första riktiga restaurangen på Långedrag. Den brann ned den 16 mars 1904. Till vänster skymtar taket till Marieborg, dvs. nuvarande Långedrags Värdshus som från början byggdes som bostad åt Långedrags ägare, spegelförgyllare J.F Michaeli. Framför ligger Långedrags tulljakt i den gamla hamnen. Tullen var vid denna tid organiserad med flera distrikt efter kusten och i skärgården under befäl av var sin Kustsergant. En mindre postering i ett av distrikten betecknades Långedrags tullsnipa. Efter sekelskiftet benämndes enheten Långedrags tulljakt. Denna ägdes av och stod under befäl av Carl Fredrik Nyman mellan 1888 och 1903. Han hade 450 kronor årligen i sk. båtlega för att han höll Tullverket med farkost. Titeln var Kustvakt och till hjälp hade en besättningsman som titulerades Kustroddare. Originalfoto har lånats av Aste Sandén. (Text och bild från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1990”)

Saltholmen omkring 1938

Saltholmen ägdes fram till 1890 gemensamt av gårdarna i Käringberget, Hagen, Hinsholmen och Tranered. Då köpte ägaren av egendomen Långedrag, lektor Th. Blomstrand, Saltholmen för 940 kronor. I samband med att spårvägen drogs ut hit uppförde AB Långedrag nya varm- och kallbadhus som öppnades 1908. De ersatte de gamla vid Långedrag, där GKSS nu har sitt klubbhus. Från vänster syns Göteborgs Kanotförening, varmbadhuset, transformatortornet, badmästarvillan, tornet över kallbadhusets entré, parkserveringens byggnad samt stationshuset. På vändslingan står Långedragsvagnen, en boggievagn från 1922 och två Zeppelinsläp som är sommarrustade med markiser. Foto från Spårvägens arkiv. (Text och bild från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1989”)

Skapad med Wordpress