Långeberg

Långebergs by, omkring 1940

Närmast i bild Storegården med två boningshus och en drängstuga. Till vänster, ovanför den gamla byvägen, Bockegården och till höger Uppegården. Långebergs by är känd sedan år 1550 och idag återstår bara ett par av Storegårdens byggnader. (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1988)

Skapad med Wordpress