Långeberg

Långeberg 1960 respektive 2016

Långebergs by låg längst österut i Västra Frölunda, gränsande till Eklanda i Fässbergs socken i öster och Askims socken i söder. På den översta bilden från 1960, ser vi några av byns sju gårdar. Av byn finns idag en ladugård och ett bostadshus kvar som vid denna tid tillhörde Alice och Knut Hansson. Där bedrivs idag ridskola. Gårdarna beskrivs i vår skrift ”Lokalhistoriska berättelser” från 2012. Vägen i förgrunden går mot Fässberg och Mölndal och har haft samma sträckning sen lång tid tillbaka.

På byns marker växte på 1970-talet Högsbo södra industriområde upp. Vägen har i stort sett samma sträckning idag. På den nedre bilden från 2016, som är tagen från samma plats som det övre, ser vi köpcentret ”421”. (Foto och text från VFH-skriften Utsikt över Västra Frölunda, bilder från förr och nu 2″från 2016)

Långebergs by, omkring 1940

Närmast i bild Storegården med två boningshus och en drängstuga. Till vänster, ovanför den gamla byvägen, Bockegården och till höger Uppegården. Långebergs by är känd sedan år 1550 och idag återstår bara ett par av Storegårdens byggnader. (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1988)

Skapad med Wordpress