Kungssten/Stadsgränsen

Stadsgränsen någon gång i slutet av 1935.

Gränsen mellan Västra Frölunda och Majorna går på bilden i en linje längs med takets överkant på torpet Sandlidens manbyggnad till höger i förgrunden. Sandliden var ett arrendetorp under Älvsborgs Kungs-ladugård och revs ett par år senare i samband med ett viaduktbygge som anslöt den nya Älvsborgsvägen (1945 omdöpt till Torgny Segerstedtsgatan) till Karl Johansgatan. För att lämna plats åt den nya vägen anlades för spårvagnslinje 3 en ny vändslinga som togs i bruk i mars 1936. Platsen döptes 1907 av spårvägsstyrelsen till Stadsgränsen då spårvägen utsträcktes dit från Majorna och Långedragslinjen startade. Sedan gammalt hade dock trakten hetat Kungssten, vilket namn den också återfick kort efter att Västra Frölunda hade införlivats med Göteborgs stad den 1 januari 1945. I bakgrundens mitt syns Dalaskolans brutna tak. (Bild och text från vår skrift “Bilder från Västra Frölunda- 1988”)

Skapad med Wordpress