Kungssten/Stadsgränsen

Stadsgränsen/Kungssten, 1930-talet

Kungssten, eller Stadsgränsen som det hette fram till 1945, då Västra Frölunda införlivades med Göteborg, var förr som en småstad eller i vart fall ett eget litet samhälle. Här fanns industrier, affärer av många olika slag, biograf, frisörer, hyreshus och villor och sist men inte minst snabba förbindelser med Göteborg, genom den järnväg som 1907 anlades ut till Långedrag. 

På fotografiet, som är från andra hälften av 1930-talet ser vi hur man parallellt med järnvägen håller på att anlägga Älvsborgsvägen, eller Torgny Segerstedtsgatan som den numera heter, vilken stod klar för trafik 1939. På vänster sida utefter Grimmeredsvägen, vilken syns i bildens mitt, ser vi alla tre Dalaskolorna, varav den största byggdes 1924.

I det fyrkantiga vita huset i bildens mitt låg bland annat en tobaksaffär, om vilken det finns att läsa i vår årsskrift för 2019. Huset till vänster om tobaksaffären kom att kallas ”Vibor” och här låg bland annat en garnaffär och en frisersalong. Då fotografiet togs låg det ett café i huset. 

På andra sidan av Grimmeredsvägen, till höger om tobaksaffären ser vi Villa Elsbo i vilken det har legat en kemikalieaffär. Vad för typ av affär det är i huset då fotografiet togs är okänt, men det verkar som att det står två bensinpumpar på utsidan. I huset till höger i förgrunden, Villa Bäckhem, numera rivet, fanns det en smör och ostaffär, en kort-varuaffär och en frukt och konfektyrbutik. Huset till vänster i förgrunden, Villa Ellensdal är byggt av Byggmästare C.O Brobäck, vilken byggde många av husen vid Stadsgränsen. I källaren låg en mjölkaffär.

(Text och bild från vår skrift ”Västra Frölunda på vykort-2020”)

Stadsgränsen någon gång i slutet av 1935.

Gränsen mellan Västra Frölunda och Majorna går på bilden i en linje längs med takets överkant på torpet Sandlidens manbyggnad till höger i förgrunden. Sandliden var ett arrendetorp under Älvsborgs Kungs-ladugård och revs ett par år senare i samband med ett viaduktbygge som anslöt den nya Älvsborgsvägen (1945 omdöpt till Torgny Segerstedtsgatan) till Karl Johansgatan. För att lämna plats åt den nya vägen anlades för spårvagnslinje 3 en ny vändslinga som togs i bruk i mars 1936. Platsen döptes 1907 av spårvägsstyrelsen till Stadsgränsen då spårvägen utsträcktes dit från Majorna och Långedragslinjen startade. Sedan gammalt hade dock trakten hetat Kungssten, vilket namn den också återfick kort efter att Västra Frölunda hade införlivats med Göteborgs stad den 1 januari 1945. I bakgrundens mitt syns Dalaskolans brutna tak. (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda- 1988”)

Skapad med Wordpress