Kulturvandring i Önnered 2020

Den 8 september 2020 guidade Gunnar Börgeson 28 stycken intresserade personer i Önnered. Vandringen började i det som förr var de centrala delarna av Önnered. Gunnar berättade om olika händelser från hans barndoms somrar I Önnered  och om hur det då såg ut. Vi gick förbi gamla gårdar, affärer och ett före detta missionshus. Gunnar beskrev på ett målande sätt även hur det förr såg ut i de gamla byarna Stora respektive Lilla Önnered. Vandringen som pågick i 1,5 timmar avslutades nere i den del av Önnered som hette Dyresten (fast han uttalade det inte så).

Gunnar berättar här om Olles gård som drivs av Kulturföreningen i Önnered.
I backen ner mot den plats där den gamla byn Stora Önnered låg samlad, innan en del gårdar spreds ut i samband med skiften på mitten av 1800-talet. I bakgrunden ses från vänster Olas gård, vars manhus är det äldsta bevarade huset i Önnered, och till höger Olles gård.
I förgrunden, en förr i tiden mycket vanlig vagnstyp i Västra Frölunda för allehanda transporter. De två andra kärrorna användes vid höbärgning. I bakgrunden Olas gård.
Skapad med Wordpress