Käringberget

Tångudden 1948

Utsikt från Galeasgatan 10. På Käringberget Östergården, är höet hässjat efter slåttern. Vid laga skifte i Käring-bergets by 1861 fick dåvarande ägaren Johannes Andreasson flytta ut sina gårdsbyggnader hit. Flyttningen kostade 960 riksdaler inklusive brunnsborrning för 10 riksdaler och delades efter skattekraft på byns fem gårdar. Den siste brukaren av Östergården, fram till början av 1960-talet, var en f.d. fångvaktare från Nya Varvets fängelsetid, Oleander Johansson. Han hade häst, fyra kor och gris. Idag är de två åkrarna och ängarna bebyggda med villor. 

Gårdsbyggnaderna låg där Fiskebåtsgatan 12 ligger idag. På andra sidan Hästeviksvägen ligger Tångudden med Hjalmar Johanssons varv, numera Tånguddens båtuppläggningsplats. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1996”. Originalfotot utlånat av Signe Andersson)

Skapad med Wordpress