Jordbruk

Fredagstomten 1939

Bertil Hansson kör självbindare med hjälp av en inlånad häst och gårdens två egna. Gårdarna i Västra Frölunda var i allmänhet små, så även denna. Arealen uppgick till knappt 15 tunnland, därav 13 åker. Förutom 12 kor hade man svin och höns. (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1988”)

Skapad med Wordpress