Järnbrott

Tofta, Järnbrott och Flatås, början av 1950-talet.

Mitt i bilden syns Västra Frölunda ålderdomshem och till höger därom Flatåsen. Ovanför ålderdomshemmet ligger det då nya småhusområdet Järnbrott med Toftaåsen och Västra Frölunda kyrka i bakgrunden. I bildens överkant ligger Ängås och Ruds by. Säröbanan ses i nedre vänstra hörnet. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1993”)

Järnbrott 1956

Närmast i bilden syns den moderna bebyggelsen från början av 1950-talet i Järnbrott. Speciellt omtalat var professor Lars Ågrens experimenthus, något till vänster om bildens mitt, med två dubbla balkongrader. Namnet Järnbrott har från början avsett jämn brytning eller röjning av åkermark och har således inte med järnmalmsbrytning att göra. Byn Järnbrott bestod av fem gårdar på 1800-talet. På andra sidan Säröbanan ligger mark som tillhör byarna Högsbo till vänster och Frölunda till höger. Till vänster syns fältspatgruvan med gården Lillebondens framför. Växthusen tillhörde den välkände trädgårds-mästaren och kommunalmannen Charles Pettersson. Till höger i bilden ligger Frölunda Mellangård och därefter Lövås som sträckte sig bort mot kyrkogården. Foto efter vykort. (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1990”)

Skapad med Wordpress