Industrier

AB Svenska Blockfabriken i Tranered

Nedanstående foto visar personalen uppställd för fotografering  den 4 februari 1944.Därunder ett foto från verksamheten 1935. Foton skänkta av Alf Knutsson, anställd på fabriken mellan 1964 – 1984.

Sigurd Smiths Bleckvarufabrik AB

Efter att först ha startat sin verksamhet på Andra Långgatan i Göteborg hade Sigurd Smiths Bleckvarufabrik AB sin verksamhet förlagd till Långedragsvägen vid Stadsgränsen (Kungssten) mellan 1914 och 1936. På fotot, som är från 1920, ser vi fabrikslokalen mitt i bild.

 

På fabriken tillverkades stormlyktor, rivjärn, smörjkannor, sirapsdunkar, kexburkar och, den största artikeln, plåtflaskor till Häxans putsmedel.  Det rådde en sträng hierarki på fabriken och koppar- och bleckslagar-mästarna tiulerades ”herr” av sina underställda. På kontoret residerade disponenten Sigurd Smith och en kassörska. Arbetsstyrkan bestod mest av ungdomar och uppgick till ett fyrtiotal personer, vilka företrädelsevis bodde i Västra Frölunda och Majorna. Fotot visar större delen av arbetsstyrkan uppställd framför fabriken omkring 1927.

Verksamheten på fabriken expanderade och 1936 flyttades verksamheten till en ny fabrik på Särövägen med nuvarande adress Viktor Hasselblads gata 11 i Högsbo industriområde. 1944 tvingades Sigurd Smith att sälja fabriken till PLM på grund av plåtbristen som rådde med anledning av andra världskriget. På fotot, som är från 1955 ser vi AB Förenade Färg, vilka var de som så småningom flyttade in i Sigurd Smiths Bleckvarufabrik i Högsbo. 

Ytterligare information finns att finna i vår skrift Bilder från Västra Frölunda- 1991. Fotografierna från VFH-bildarkiv.

Oljeupplaget på Elfnabben vid Käringberget 1903

Vestkustens Petroleum Aktiebolag var ett av de största i sitt slag i Norden. Det bildades 1895 och hade sitt nederlag på Ryanäs, sedemera kallat Oljenäset, på Hisingen. 1899 köpte bolaget Elfnabben vid Käringberget och uppförde där tre cisterner rymmande sex miljoner liter för lysoljor, motoroljor och bensin. Redan 1887 hade det funnits en cistern på Elfnabben, anlagd av Bröderna Sandberg som var representanter för firman Nobel. Förutom de nya cisternerna tillkom flera rymliga magasin och kajanläggningar. Sedan 1942 har försvarsmakten sin hamn här. Ett par mindre byggnader från tiden som oljeupplag står fortfarande kvar i hamnen. Dessutom används den gamla disponentvillan som officersmäss. I bildens bakgrund syns Nya Älvsborgs fästning. (Bild o text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1995”)

Tapphuset på Elfnabben, Käringberget 1903

I tapphuset fylldes oljor från cisternerna till laggade träfat som först hade behandlats med ett limämne på insidan för att minska läckage. På en spårbana kunde faten föras vidare till särskilda lagerlokaler som rymde tusentals fat. Förutom oljearbetare krävdes för denna hantering yrkesskickliga tunnbindare som snabbt kunde åtgärda knäckta tunnstavar och glappande tunnband. (Bild o text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1995”)

Skapad med Wordpress