Högsbo

Högsbo 1921.

Högsbokolonin. Foto togs av en HT-fotograf från Högsbo skjutbana. Kolonin var ännu ej fullt utbygd. I bakgrunden syns bebyggelsen i Högsbotorp. Till höger gaveln av Högsbo stationshus och i fonden järnvägsspåret som korsar landsvägen.När staden expanderade och kolonimarken behövdes för höghusbebyggelse, flyttades koloni-stugorna till Askim och kallas nu Välenkolonin. (Bild och text från vår skrift “Bilder från Västra Frölunda-1988”)

Skapad med Wordpress