Högsbo

Högsbo, 1950-talet

På slutet av 1800-talet fanns det tre jordbrukande gårdar i Högsbo. En var Lillebondens, uppkallad efter en ägare som sägs ha varit mycket liten till växten. Från den gården avstyckades Charles Petterssons trädgårdsmästeri. Charles Pettersson var dessutom en betydande kommunalman i Västra Frölunda på 1920 och 1930-talen. På bilden syns det vita manhuset till Lillbondens överst till vänster. Huset nederst är Charles Petterssons och i funkishuset till vänster bodde sonen Åke med familj. I bakgrunden ligger Högsbo pegmatitbrott som idag är ett fridlyst naturminne. Samtliga byggnader på bilden revs på 1960-talet för att ge plats åt Högsbo industriområde. På platsenför Charles Petterssons hus ligger idag Högsbohus. (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1993)

Högsbo 1921.

Högsbokolonin. Foto togs av en HT-fotograf från Högsbo skjutbana. Kolonin var ännu ej fullt utbygd. I bakgrunden syns bebyggelsen i Högsbotorp. Till höger gaveln av Högsbo stationshus och i fonden järnvägsspåret som korsar landsvägen.När staden expanderade och kolonimarken behövdes för höghusbebyggelse, flyttades koloni-stugorna till Askim och kallas nu Välenkolonin. (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1988”)

Skapad med Wordpress