Högen

Stora Högen, 1905 eller tidigare

Gården Landsbot (även Landsbol och Landsbon) ingick i byn Stora Högen. Namnets ursprung är osäker men en tolkning av gamla frölundabor är ”en boende på land”. När fotot togs var Gustav och Gustava Andersson ägare till gården till vilken hörde källarvind, brygghus, lanugård och manhus. Det senare var ett så kallat enkelhus som revs 1946. Dessförinnan hade det tjänat som förläggning för militärbefäl under beredskapsåren. Källarvinden stod kvar ända in på 1960-talet. På ängarna ligger nu Bratthammar och längre till höger Hallstenshagen. Vägen i förgrunden, mellan Önnered och Fiskebäck, heter idag Svartskärsvägen. (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1989)

Skapad med Wordpress