Hinsholmen

Hinsholmen den 26 mars 1935

Den så kallade Stora Långedragsvagnen lämnar Johannelunds hållplats på väg mot stan. Ovanför vänthallen, på Hinsholmsberget även kallat Rosenberget, ligger manbyggnaden till “Där frammes”. Det var den sista gården i Hinsholmens by som brukades. Jordbruket upphörde i början på 1940-talet. Huset till höger med säteritak och två skorstenar tillhörde Fritz Scheel som var sjöfartsredaktör på Handelstidningen, revy- och kuplettförfattare, seglarhabitué, glad ordensbroder mm. Den nya gatan, som skulle ersätta Långedragsvägen som huvudförbindelse för biltrafiken genom Älvsborg, kom senare att heta Torgny Segerstedtsgatan. Fotot kommer ursprungligen från Handelstidningens arkiv. (Bild och text från vår skrift “Bilder från Västra Frölunda-1988)

Skapad med Wordpress