Hembygdslitteratur

Har du inte möjlighet att köpa vår hembygdslitteratur vid “Öppet hus” på hembygdsgården Tofta Nordgård, så gör du så här-

Skicka ett mail med uppgifter om vilken/vilka skrifter som du vill köpa samt ditt namn och din postadress till E-postadressen-

janandersson703@gmail.com

Därefter kommer Jan att kontakta dig med betalningsinstruktioner (pris + porto), och så fort pengarna kommit in till oss, skickas det du beställt till dig.

Årsskrift 2020 (Pris: 70 kr + ev. porto)

Skriften som är på 48 sidor visar 45 stycken olika vykort från Västra Frölunda tillsammans med förklarande texter om vad som visas på vykorten. Följande områden finns med-

Fiskebäck / Frölundaborg / FrölundaTorg / Frölunda Smedja / Högsbotorp / Johannelund / Järnbrott / Kannebäck / Kungssten / Långedrag / Möttvik / Nya Varvet /  Näset /  Påvelund /  Saltholmen / Saltsjönäs / Slamtomten / Tranered / Tångudden / Ängås / Önnered

Årsskrift 2019 (Pris: 70 kr + ev. porto)

Skriften som är på 62 sidor innehåller berättelserna-

Bösseskyttarna från Västra Frölunda / Grimmered, en unik by i Västra Frölunda / Fler minnen från Axel Dahlströms torg / Lantbrevbärare i Västra Frölunda / Välenviken- från påtänkt kolhamn till naturreservat / 30 års sommarnöje på Näset / När man tog ångslupen till Näset / Från Knungsholmens Corps de logis i Mollösund till villa Bergsgården vid Käring-berget / Svenska Blockfabriken / Cigarraffären vid Gränsen

 Följande områden omnämns-

Bjöla / Bua Västergård / Fiskebäck / Flatås / Grimmered / Hammar / Högsbotorp /  Järnbrott / Käringberget / Kungssten / Långedrag / Nya Varvet /  Näset / Rud / Tranered / Välen / Önnered

Årsskrift 2018 (Pris: 100 kr + ev. porto)

Skriften som är på 60 sidor ger en beskrivning av åtta gamla byar i Västra Frölundas genom gamla kartor,  fotografier och texter. Byarna är-

Bua-Högsbo / Frölunda / Rud-Ekebäck / Näset / Önnered / Högen / Hagen / Tranered

För den historieintresserade kan skriften med fördel användas som en guidebok i dessa områden.

2019 fick skriften hedersomnämnandet “Årets hembygdsskrift 2018” av Bohusläns Hembygds-förbund vid deras årsstämma i Mollösund.

 

 

+

 

Årsskrift 2017 (Pris: 70 kr + ev. porto)

Skriften som är på 64 sidor innehåller berättelserna-

Backa och valen som strandade / Skallevik / Liten skolhistorik / Kannebäcks gårdar / Bland kattungar och påläggskalvar- minnen från Tynnered / Skomakarns Inga i Önnered / Fiskebäcks första fiskebåtsmotor / Kommunalhuset i Långedrag / Bagarns hus / Villa Schéel / Ett husbygge i Tranered / Säröbanan / BECO mekaniska / Högsbo kyrka och församling / Järnbrotts by och “Kloans” / Västra Frölunda kyrka

Följande områden omnämns-

Backa / Fiskebäck / Frölundaborg / Högsbo / Högsbo Industriområde / Johannelund / Järnbrott / Kannebäck / Långedrag / Skallevik / Smithska Udden / Tranered / Tynnered / Västra Frölunda kyrka / Önnered

Årsskrift 2016 (Pris: 70 kr + ev. porto)

Skriften som är på 55 sidor visar gamla fotografier tillsammans med nytagna fotografier från ungefär samma platser som de gamla har fotograferats från. Alltså kan man jämföra hur det såg ut förr och nu. Följande områden finns med-

Björla / Ekebäck / Femvägsskälet / Flatås / Furåsen / Frölundaborg / Hagen / Hammar / Hinsholmen / Högsbo / Järnbrott / Kungssten-Stadsgränsen / Lilla Fiskebäck / Långedrag / Långeberg / Näset / Rud / Stora Högen / Tofta Sörgård / Toftaåsen / Tranered / Tynnered / Önnered

Årsskrift 2015 (Pris: 70 kr + ev. porto)

Skriften som är på 55 sidor innehåller berättelserna-

Den unika vägen som gömdes (Torgny Segerstedts-gatan) / Fiskebåten Fortgångs förlisning / Långedragslinjen och dess hållplatser-vänthallar /  Berlins vandringspris / Torpen på Grimmeredsvägen / Huset som blev kvar (Kirbachs trädgårdsmästeri / På upptäcktsfärd i nybyggda Högsbotorps omgivningar / Skomakarens på Näset / Stenarbetaren Ivar Johansson på Tofta Sörgård / Magistern som hade bottenkänning / Kvassen kommer (ålfiske i Önnered / Min tid som fiskare (Nordsjöfiske på 1950-60-talet / Bland tullare och lurendrejare (kustroddare i Långedrag) / Kappsegling för 100 år sedan / Patrullgatan- min barndomsgata

Följande områden omnämns-

Eckran / Fiskebäcks hamn / Frölunda by / Frölundaborg / Grimmered / Hagen / Hinsholmen / Högen / Högsbotorp / Högsbokollonin / Kungssten-Stadsgränsen / Långedrag / Näset-Källevik / Påvelund / Saltholmen / Tofta Sörgård / Tranered / Önnereds brygga

Årsskrift 2014 (Pris: 70 kr + ev. porto)

Skriften som är på 54 sidor innehåller berättelserna-

Smithen och Göteborgs gymnastikförbund / Livet som sommargäster på Näset i mitten på förra seklet / Önnereds båtvarv / Slupen Dorotheas sprängning / Justring av ål / Lotsar- skeppens vägvisare / Karta över Älvsborgs municipalsamhälle / Jukon- kok i Frölunda / Historien om ett hus- Villa Bernhem / Skomakarns Bertils / Salpeter och skatt på gödsel / Rud Frälsegård / Den gamle och jorden / Fredagstomten- ett exempel på hur man kan få fram en gårds historia utifrån jordeböcker / Parklekar med sagoklingande namn i Högsbotorp

Följande områden omnämns-

Hagen / Hammar / Fredagstomten / Hinsholmen / Högen / Högsbotorp / Lilla Fiskebäck / Långedrag / Påvelund / Rud / Smithska udden / Torp / Tranered / Önnereds brygga

Årsskrift 2013 (Pris: 60 kr + ev. porto)

Skriften som är på 47 sidor visar gamla fotografier tillsammans med nytagna fotografier (2013) från ungefär samma platser som de gamla har foto-graferats från. Alltså kan man jämföra hur det såg ut förr och nu. Följande områden finns med- 

Backa / Ekebäck / Hammar / Fiskebäck- norra hamnen / Flatås / Frölunda Smedja / Hammar / Högsbo / Högsbo skjutbana / Kungssten /  Ljungdalen / Rud / Saltholmen / Stora Fiskebäck / Stora Högen / Toftaåsen / Tranered / Tynnered / Västra Frölunda kyrka / Önnereds brygga

Årsskrift 2012 (Pris: 60 kr + ev. porto)

Skriften som är på 47 sidor innehåller berättelserna-

Sillperioden 1747-1808 / Nytt skolhus i Långedrag / Öviken och Sjöbergs varv / Flygbild över Hinsholmen 1957 / Vid Käringbergets spårvagnshållplats i slutet av 1920-talet / Röda Bolaget vid Tångudden / Kollektivtrafik i Västra Frölunda / SAMPLY- en tidig Frölundaindustri under 50 år / Barndomssomrar i Fiskebäck och Torps by / Skepp som mötas / En svunnen tid i Högsbotorp / Världen vid Axel Dahlströms torg på 1950-talet / Auktion i Ekebäck 1955 / Söndagsskola på Tofta missionshus 1948 / En speceriaffär i Tynnered / Kyrkobesök med förhinder / En tröskvandring i Önnered / Önnereds hamnplan- 1968 / Gården “Bengts” i byn Näset / Långeberg / Myntfyndet i kyrkomuren / Inmutningar i Frölunda

Följande områden omnämns-

Ekebäcks by / Frölunda gamla kyrka / Grimmered / Hinsholmen / Högsbo / Högsbotorp / Kungssten / Lilla Fiskebäck / Långeberg / Långedrag / Mellan Fiskebäck / Näset / Slamtomten-Tofta / Stora Fiskebäck / Torp / Tynnered / Tångudden / Önnered / Önnereds brygga

Årsskrift 2011 (Pris: 60 kr + ev. porto)

Skriften som är på 51 sidor innehåller berättelserna-

Långedrags restaurang i kvällsbris / Kappsegling vid Långedrag / Gamla hamnen i Långedrag / Utsikt från kyrktornet (Älvsborgs kyrka) / Minnen från Nya Varvet 1941-1944 / Reminiscenser av Nya Varvet / Kungssten / Minnen från Högsbo / Närodlat i Högsbo / Villa Lugnet 3, Grimmered / Violedal-Uppegården / Bilder från Källängen / Skärvallsbergen och Lindalen / Lilla Fiskebäck 1968 och 2011 / Hedersmän i Fiskebäck / Gården Gärdet på Fredagstomten / Önnered 1968 / Fiket i Önnered / Ruds by- i sista stund / Väderkvarnar i Västra Frölunda / Backa på Näset / Annikas vid Bua Västergård / Jan Berglund och Stegerholmen / Ett stenhus på Näset 

Följande områden omnämns-

Backa / Bua Västergård / Fredagstomten / Grimmered / Hagen / Högsbo / Högsbotorp / Kungssten / Källängen / Lilla Fiskebäck / Långedrag / Mellan Fiskebäck / Nya Varvet / Näset /  Rud Frälsegård / Skärvallsberget / Stegerholmen / Stora Fiskebäck / Torp / Tranered / Uppegården / Ängås / Önnered / Önnereds brygga

Årsskrift 2010 (Pris: 60 kr + ev. porto)

Skriften som är på 51 sidor innehåller berättelserna-

Långedrag och Hinsholmskilen i slutet av 1920-t / Svensborg / Hagenfamilj på utflykt till Rivö / Långedrags missionsförsamling / Kristi Himmelfärdsdag firas vid Långedrags missionshus / Musikstund i Fiskebäcksbergen / Ur en simlärares dagbok / Frisksportarna i Lindalen / Ett villabygge vid Tångudden / Nya Varvet / Carl Otto Brobäck- en byggmästare i Kungssten / Sofiero- från lägenhet med självförsörjning till villa / Mältarns på Slamtomten / Södra eller Lilla Fiskebäck / Min ungdoms Fiskebäck / Torps by / Fredagstomten-Gärdet / Skogsplantering i Västra Frölunda / Erikes i Ekebäck / Lottas i Önnered / Den nitiske tullaren i Kannebäck / Mandas gård i Backa / Fridas affär i Backa / Järnbrott med omgivningar på 1950-t / Villa SIgnehöjd- borgerligt liv på landet / Högsbominnen / Betald annonsplats 

Följande områden omnämns-

Backa / Eckran / Ekebäck / Fiskebäck / Fredagstomten / Hagen / Hinsholmen / Högsbotorp / Johannelund / Järnbrott / Kannebäck / Kungssten / Käringberget / Lindalen / Långedrag / Nya Varvet / Saltholmen / Slamtomten / Smithska udden / Tofta Nordgård / Torp / Tranered / Tynnered / Tångudden / Önnered 

Årsskrift 2009 (Pris: 60 kr + ev. porto)

Skriften som är på 43 sidor innehåller berättelserna-

Olivelund / Ett Långedragsminne / Lotsbarnskolan i Långedrag / Trubaduren Gunnar Bohman / Lindalen och Frisksportarna / Älvsborgs andelstvätt / Fem generationer orgelbyggarehistoria / Luftvärnet vid Älvmynningen / Frithiof Kellmodin / Minnen från Nya Varvet / Sonsonsonen om Georg Bladini / En höjdare i Västra Frölunda 1966 / 1950-talets Ekebäcks by på nutida kartan / Fiskebäcks hamn 1963 / Fortsättningsskolan i Högens gamla skola 1929 / Sommarboende i Grevegården, Tynnered / Nybyggare i Järnbrott / Göteborgs Rundradiostation-mellanvågsepoken 1952-1984 / Västra Frölunda Tull & Valskvarn / Idrottsminnen från Näset / Erikes i Åkered / Några minnen från Askim-Näsets SDUK 1936-1944

Följande områden omnämns-

Billingen / Ekebäcks by / Fiskebäck / Frölunda by / Hagen / Högen / Högsbo skjutbana / Högsbotorp /  Järnbrott / Kannebäck / Korseberget / Lindalen / Långedrag / Nya Varvet / Näset / Oscar ll:s fort / Tofta Nordgård / Tranered / Tynnered / Åkered 

Årsskrift 2008 (Pris: 60 kr + ev. porto)

Skriften som är på 42 sidor innehåller berättelserna-

Fågeljakt i Långedrag / Vårutflykt med spark / Eckrans gård och villasamhälle / Stora Tranered / Orglar- en del av livet i Hagen / Biskötarskolan på Nya Varvet / En frihetskämpe från Nya Varvet / Några hus och människor på Korseberget vid Kungssten / Då Kungssten var Stadsgränsen / Kari Skata / Fiskebåt från Fiskebäck lastar potatis i Kungsbacka / Frölundabåtar på Rosenlundskanalen / GG 677 Saltskärs förlisning / Lilla (södra) Fiskebäck 1940-t / Stora Fiskebäck / Ekdalen / “Trintens” vid Ruddalen / Ekebäck 1955 / Gården “Get” / Toftaåsen- “Barnmorskans” / Ett husbygge i Östra Kannebäck / Högsbotorpen / Barndomsminnen från Järnbrott / Trädgården före Pripps / Mina minnen om räkfisket / En gammal tidningsartikel

Följande områden omnämns-

Eckran / Ekdalen / Ekebäcks by / Fiskebäck / Gånglåten / Hagen / Högsbotorp /  Järnbrott / Kannebäck / Korseberget / Kungssten- Stadsgränsen / Långedrag / Nya Varvet / Ruddalen / Tofta / Tranered / Trädgården / Tynnered / Åkered

Årsskrift 2007 (Pris: 60 kr + ev. porto)

Den hängivne amatörfotografen, typograf Richard Sjöqvist, skildrade i bild under drygt 70 år Västra Frölundas olika delar. Ett urval av dessa foton ingår i denna skrift som är på 55 sidor. 

Följande områden omnämns-

Ampedalen / Ekebäck / Fiskebäck / Hagen / Hinsholmen / Hästevik /Högen / Kannebäck / Kaverös / Kungssten / Käringberget / Långeberg / Långedrag / Nya Varvet / Näset / Påvelund / Rud / Saltholmen / Slamtomten / Slottsberget / Tynnered / Tranered / Önnered 

Årsskrift 2006 (Pris: 60 kr + ev. porto)

Skriften som är på 48 sidor innehåller berättelserna-

Järnbrotts station / John Olssons speceriaffär i Järnbrott / Hulthéns villa i Bräckaliden / Järnbrott eller Flatås / Högsbotorp / Västerleden under anläggning / Västerleden och Toftaåsen / Tynnereds by sedd från berget väster om Ruds by / Denna utsikt hade de boende i Ekebäck söderut över Ruds by / Ängås / Trafikolycka på Saltsjönäsvägen / Åkered Östes / Åkered Västes / Mandas i Backa / Bua Västergård / Hammar / Exempel på en småbutik från förra seklet / Möttvik / Fiskebäcksbadet / Fiskebäcks konservfabrik / Före kvarteret Reven / Hur Ruddalen kom till / Påvenfelt och Påvelund / Saltholmen omkring 1910 / Långedrag 1940-t / En gård i Hagen / Gnistängstunneln / Strandpromenaden vid Nya Varvet / En verkstadshistoria i Västra Frölunda / Grafiska tryckeriet i Kungssten / Vägbygge vid Stadsgränssen-Kungssten

Följande områden omnämns-

Backa / Ekebäck / Fiskebäck / Flatås / Hagen / Hammar / Högsbotorp / Järnbrott / Kungssten / Långedrag / Möttvik / Nya Varvet / Näset / Påvelund / Saltholmen / Tynnered / Rud / Ruddalen /Tofta / Åkered / Ängås

Våra övriga böcker och skrifter

(Porto tillkommer)

Älvsborgs kyrka 1917-1967.
Pris: 10 kr

Från det gamla Västra Frölunda 1976
(slutsåld)

Påvelundsstugan med omgivningar. 1977 (nytryck 1991)
(slutsåld)

Långedrag 1858-1943. 1980
(slutsåld)

Tofta Nordgård. 1984
Pris: 5 kr

Frölundabilder. 1986
(slutsåld)

Västergård Vale. 1986
Pris: 5 kr

Nya Varvets historia. 1987
Pris: 25 kr

Båtmanstorpet på Nya Varvet. 1989
Pris: 5 kr

Bilder från Västra Frölunda. 1988
(slutsåld)

Bilder från Västra Frölunda. 1989
(slutsåld)

Bilder från Västra Frölunda. 1990
Pris: 25 kr

Bilder från Västra Frölunda. 1991
Pris: 25 kr

Bilder från Västra Frölunda. 1992
Pris: 25 kr

Bilder från Västra Frölunda. 1993
Pris: 25 kr

Bilder från Västra Frölunda. 1994
Pris: 25 kr

Bilder från Västra Frölunda. 1995
Pris: 25 kr

Bilder från Västra Frölunda. 1996
Pris: 25 kr

Bilder från Västra Frölunda. 1997
Pris: 25 kr

Ort- och personregister till föregående. 1997
Pris: 25 kr

Västra Frölunda Jubileumsbok 1991
(slutsåld)

Bilder från stadsdelen Älvsborg i Västra Frölunda. 1996
Pris: 50 kr

Färdvägar i Västra Frölunda. Årsskift 1998
Pris: 25 kr

Badliv och badplatser i Västra Frölunda 1999
Pris: 50 kr

Stad på landet. När jordbruksbygden Västra Frölunda blev modern storstad. 2000
(slutsåld)

Beskrifning öfver Frölunda socken i Askims Härad af Götheborgs Län. + Västra Frölunda Hembygdsförening under 50 år. 2001
Pris: 50 kr

Pressglimtar från Västra Frölunda. 2002
Pris: 50 kr

Västra Frölundabilder från seklet som gått. 2003
Pris: 50 kr

Livet i Västra Frölunda. 2004
Pris: 60 kr

Västra Frölunda för inte så längesedan. 2005
Pris: 60 kr

Skapad med Wordpress