Hamnar och båtvarv

Tångudden 2016

Tångudden, 1950-talet

På ovanstående foto ser vi Hjalmar Johanssons båtvarv och småbatshamn på Tångudden. Där varvet anlades, låg på 1700-talet ”Batteri Caroli”, en försvarsanläggning som var en del av Göteborgs försvar. Batterier låg även vid Älvnabben (Käringberget), Lilla Billingen och Rya Nabbe.  Berget i bakgrunden heter Stora Billingen.(Foto: Rolf Johansson) 

Skapad med Wordpress