Hagen

Hjalmar Johanssons affär

Denna byggnad i vilken Hjalmar Johansson hade speceri- och sybehörsaffär låg i hörnet av Hagens Stationsväg och Långedragsvägen. På fotot som är från omkring 1920, ses Hjalmar tillsammans med tre anställda. Springpojken Thorsten Anderssons stå längst till vänster och längst till höger står springpojken Ernst Henriksson. Kvinnans namn är okänt. Fastigheten brann ner omkring 1940 och ersattes av nuvarande byggnad i vilken det förr fanns en uraffär och en garnaffär och idag (2020) den indiska restaurangen Water Lily GBG.

(Fotot har skänkts till VFH-bildarkiv  av Thorsten Anderssons son Curt Thorstensson)

 

Hagen mellan 1917 och 1919

Hagens kapell håller på att byggas. Om det är det första som byggdes 1917 eller det andra som byggdes upp igen 1919, efter det att det första brann ner till grunden ett drygt halvår efter invigningen, vet vi inte. Fotot domineras av Hagens bys gamla åkermarker och i förgrunden ser vi en gammal lada. Tvärs genom bildens mitt ser vi den elektriska järnvägen mellan Järntorget och Saltholmen. Vägen i fotots vänsterkant är den gamla byvägen, som gick genom byn från Långedragsvägen och söderut. (Bild och text från VFH-skriften “Västra Frölunda- Kartor genom tre sekel-2018”)

Nedanstående foto är från något av åren mellan 1917 och 1927 och visar Hagens mest centrala och viktiga del. Det är här som Hagens by låg en gång i tiden, alltså där man i stort sett bodde och levde och det är här man under 1900-talets första hälft valde att placera sina viktigaste byggnader, skolan från 1913 och kyrkan ursprungligen från 1917. I förgrunden ser vi landsvägen till Långedrag (Långedragsvägen). Tidigare gick den där nuvarande Hjortgatan ligger och det är den som vi skymtar komma in från vänster i bild. (Bild o text från VFH-skriften “Västra Frölunda- Kartor genom tre sekel- 2018”)

Hagen 1919.

Hagens kapell, nuvarande Älvsborgs kyrka, stod klar 1917 med Yngve Rasmussen som arkitekt. Rasmussen hade tidigare även ritat Vasakyrkan. Efter högmässan söndagen den 20 januari 1918 brann kyrkan ned, men uppfördes igen efter samma ritningar. Det återinvigdes den 27 april 1919.

Den första generationen av Spårvägens vänthallar stod kvar till 1920-talet. De ersattes då på de flesta hållplatser utefter Långedragslinjen av gula byggnader med pagodtak. I det stora vita huset bodde under sin ungdom världsomseglaren Sven Yrvind (tidigare Lundin). I förgrunden den obrutna mark på vilken Torgny Segerstedtsgatan i dag går fram. Typografen och den avancerade amatörfotografen Richard Sjöqvist tog bilden den 19 mars 1919 från sin balkong. (Bild och text från vår skrift “Bilder från Västra Frölunda-1988)

Skapad med Wordpress