Hagen

Hagen 1919.

Hagens kapell, nuvarande Älvsborgs kyrka, stod klar 1917 med Yngve Rasmussen som arkitekt. Rasmussen hade tidigare även ritat Vasakyrkan. Efter högmässan söndagen den 20 januari 1918 brann kyrkan ned, men uppfördes igen efter samma ritningar. Det återinvigdes den 27 april 1919.

Den första generationen av Spårvägens vänthallar stod kvar till 1920-talet. De ersattes då på de flesta hållplatser utefter Långedragslinjen av gula byggnader med pagodtak. I det stora vita huset bodde under sin ungdom världsomseglaren Sven Yrvind (tidigare Lundin). I förgrunden den obrutna mark på vilken Torgny Segerstedtsgatan i dag går fram. Typografen och den avancerade amatörfotografen Richard Sjöqvist tog bilden den 19 mars 1919 från sin balkong. (Bild och text från vår skrift “Bilder från Västra Frölunda-1988)

Skapad med Wordpress