Frölundaborg

Frölundaborg 1906

Villasamhället och Föreningen Frölundaborg tillkom på initiativ av spegelfabrikör C.W Persson från Bockegården i Långebergs by, vars utmarker kom att tas i anspråk för byggnationen. Från den blygsamma starten strax efter sekelskiftet kom området så småningom att omfatta cirka 45 villor.

Här har fotografen stått en bit upp på Ängåsberget och riktat kameran mot nordväst. Tåget mot Särö passerar förbi den lilla bygatan. Från 1908 stannade tågen vid hållplatsen Frölundaborg och gjorde så tills trafiken lades ned nyårsafton 1965. Till vänster i bakgrunden syns gården Talldalen som hade både lantbruk och slakteri. Bergen där bakom är nuvarande Högsbohöjd. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1991”).

Frölundaborg 1915

C.G Bergqvists Handelsträdgård i Frölundaborg bestod av 15 växthus jämte ett antal drivbänkar samt åkermark för diverse odlingar. Snittblommor och krukväxter var den huvudsakliga produktionen. C.G Bergqvist, som står längst fram till höger, skötte anläggningen tillsammans med två söner och åtta anställda.

På platsen för växthusen ligger idag en affärsfastighet vid Marklandsgatan 1-5. I bakgrunden ligger Frölundaborgs villasamhälle och vägen in till Göteborg. Nils Rosengren har skänkt fotot. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1989”).

Skapad med Wordpress