Frölunda by

Karta från 1769 över Frölunda by. Notera att kyrkan på kartan låg på nuvarande Västra Frölunda kyrkogård. (Foto från VFH-Bildarkiv)
Frölunda Frälsegård. Denna gård, med landsvägen tvärs genom gårdsplanen, låg ungefär där idag F.O Petersons gata 14 ligger. Okänd fotograf och okänt år. (Foto från VFH-Bildarkiv)
Skapad med Wordpress