Fredagstomten

Fredagstomten, troligen på 1920-talet.

Byn eller gården Fredagstomten syns här med Ekebäcks by i bak-grunden. Den kallades mest ”Gärdet” i dagligt tal. Idag har en gata på platsen namnet Fredagstomten för att minna om gården som revs i slutet på 1960-talet. Hur namnet uppkommit från början är okänt. Man har antagit att det var den dagen som röjningen avslutades eller byggnationen påbörjades. Den siste jordbrukaren på gården var Bertil Hansson. Den okände fotografen har stått på ett berg som ut-gjorde ett utmärkt skydd mot västvindarna som svepte bortöver Hea (Heden) mot Grimmered. Lägg märke till dammen vid gårdsplanen. Förutom att den gav vatten till kreaturen tjänade den som en extra brandförsäkring. ( Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1988)

Fredagstomten 1950

Bertil Hansson har sin bror Stellan till hjälp bakpå självbindaren. Denna var en slags vidareutvecklad slåttermaskin som även band ihop de avslagna sädesstråna till kärvar som sedan restes upp i skylar för torkning. På en berghäll i bakgrunden, strax intill den nuvarande bensinstationen (OK/Q8), finns den enda kända hällristningen i Västra Frölunda. (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1988”)

Skapad med Wordpress