Tullvaktsstugan

Foto från 1950-talet. I förgrunden det gamla bronsåldersröset.

På berget Västergårds Vale, beläget på Näsets västsida, ligger invid ett bronsåldersröse, en liten röd byggnad som kallas för ”Breidablick”. Byggnaden var förr en vaktstuga för Tullverkets kustroddare som hade till uppgift att bevaka kuststräckan utanför Västra Frölunda.

Sedan gamla tider fanns det tullbemanning, eller ”postering” som det egentligen hette, på Näset. Frölunda Kustpostering var den sista officiella benämningen, och den tullsnipa man använde för att ta sig ut till passerande fartyg i farleden utanför, låg förtöjd i Hammar.,

Kustuppsyningsman Erik Magnusson på vakt 1926.
Västra Frölunda tullsnipa vid Hammars brygga 1912.

Vaktstugan uppfördes omkring 1900 och initiativtagare till byggnationen lär vara en av posteringens tjänstemän, Kustroddaren Ernst Larsson. Stugan hade samma funktion som alla de tull och lotsutkikar som låg utefter kusten, att vara ett gott väderskydd för de tjänstemän som hade till uppgift att bevaka kusten, lotsar för att upptäcka lotssökande fartyg och kustroddare för att upptäcka fartyg som skulle inklareras till Sverige, samt för att i möjlig mån upptäcka smugglare. Kustposteringen i Västra Frölunda drogs in 1937, varpå vaktstugan på Västergårds Vale blev överflödig. Dock kom den att användas under andra världskriget, då en militär bevakningsstyrka förlades på platsen. 

Foto från 1940 då platsen användes av militären.

1984 överlämnades stugan till Västra Frölunda Naturvårdsförening, Sunneskärs Båtklubb, Näsets Sportklubb och oss, dvs. Västra Frölunda Hembygdsförening. En kommitté med representanter från varje förening förvaltar och säkerställer stugans framtida användning och vård. Ett återkommande evenemang är firandet av Valborg med brasa, korvgrillning mm.


Ett besök på platsen kan rekommenderas, då den bjuder på en fantastisk utsikt över Göteborgs södra skärgård.

Valborgsfirande 1983.
Skapad med Wordpress