Påvelundsstugan

Påvelundsstugan ligger på Påvelundsgatan 18, strax intill motionsslingan.

Påvelundsstugan, som är Västra Frölundas i ursprunglig stil äldsta hus, uppfördes i mitten av 1700 talet. Den var mangårdsbyggnad till en av gårdarna i Påvelunds by. De första som bodde i huset var Elin och Anders Andersson som flyttade in 1774. I en bouppteckning från 1817 upptas bland annat 3 kor, 2 kalvar, 2 hästar, 5 får, 1 sugga, ”hälften uti en segelbåt”, fiskredskap, järnplog och harv. Möblerna var få och delvis de samma som fortfarande finns kvar i stugan. 

Teckning från 1904 som visar mangårdsbyggnaden med tillhörande ladugård. Tecknat av Jenny Alexandersson som var född på gården 1877.

De sista ägarna var Jenny och Ellen Alexandersson som var uppväxta i huset. De hade stugan som sommarnöje. Den hade då gått i arv inom samma släkt i sju generationer. Huset övertogs 1975 av Göteborgs stad som renoverade huset och återställde det i ett mer ursprunglig skick. Man rekonstruerade bland annat den öppna spisen samt tog fram timmerväggarna inomhus.

Foto från 1902 som visar mangårdsbyggnadens baksida.

Åren 1849 till 1867, då den första Påvelundsskolan byggdes, hyrdes stugans södra rum som skollokal för Västra Frölunda norra skolrote. Läraren undervisade tio veckor och for sen till nästa av de fyra rotarna och undervisad där tio veckor och så vidare. Vid denna tid bodde samtidigt familjen Engelbrektsson, som bestod av fem personer, i huset.

Teckning från ett tidningsurklipp som visar hur skolundervisningen kunde se ut under mitten av 1800-talet, när man hyrt in sig i någon stuga.

Västra Frölunda Hembygdsförening disponerar stugan och har ett antal aktiviteter här varje år till exempel brödbak i den stora ugnen och våffelbak. Stugan visas också för grupper och skolklasser från närområdet. Huset ägs av Göteborgs stad och förvaltas av HIGAB.

Brödkakor gräddas i den vedeldade ugnen.

Olaus Andersson var Västra Frölundas förste ordinarie lärare. Han var född i Stora Hovås 1830 som son till en rotebåtsman och undervisade i Frölunda från 1848 till sin bortgång 1869. Han var de första tio åren ensam att undervisa i de fyra skolrotarna. Olaus bodde i en stuga i Grimmereds by ganska centralt belägen i socknen. Vilket säkert betydde en del då han skulle ta sig till de olika skollokalerna. I västra roten ett båtsmanstorp i Högen, i östra i sockenstugan vid kyrkogården, i södra i en bondstuga i Hammar och i norra i Påvelundsstugan.

Olaus Andersson (1830-1869).

I lön fick Olaus 1849, 200 riksdaler banco. Däri ingick ersättning för bostad, vinter och sommarbete för en ko och andra förmåner. Summa utgifter för skolundervisningen detta år utöver hans lön var 51:20 inklusive hyra av lokaler. Hans dotter Hilda Andersson, ”Skolhilda”, var lärare i Dalaskolan 1885 till 1924.

(Text av Gunnar Börgeson och foton från vårt bildarkiv.)

Skapad med Wordpress