Flatås

Flatås Norgård / Västra Frölundas ålderdomshem 1925

1895 köpte socknen den gård med jordbruk i Flatås som skulle bli dess första fattiggård. Boningshuset bestod av två rum och kök. Hela gården kostade 12 300 kr. Redan 1896 utökades byggnaden och beräknades kunna rymma 18 platser. Allt efter de ökade kraven tillbyggdes och moderniserades hemmet. Så skedde bland annat 1913 och mera genomgripande 1931, efter ritningar av arkitekten Elon Bernhard från Nya Varvet.

Den forna fattiggården blev ett modernt ålderdomshem, med en särskild avdelning under Medicinalstyrelsen, för kroniskt sjuka. Föreståndare för hemmet var Ingeborg Malmgren. Jordbruket arrenderades ut 1925 och den siste arrendatorn var Herman Andersson som även bedrev kreaturshandel på gården. På hemmet bodde cirka 40 pensionärer fram till 1945. Efter införlivningen med Göteborgs stad skedde förändringar och de gamla flyttade till olika ålderdomshem. 

Fotot visar till vänster arrendegården med nybyggd mangårdsbyggnad och till höger ålderdomshemmet med sin stora trädgård innanför spjälstaketet. Det mesta revs i samband med exploateringen medan ålderdomshemmet ännu finns kvar i sitt ombygda skick på Flatås Norgårds gamla marker under adressen Björkåshemmet, Jordlednings-gatan 4. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1989”)

Skapad med Wordpress