Fiskebäck

Fiskebäck, början av 1950-talet

De stora fiskebåtarna ligger här i den gamla hamnen, eller Norra hamnen som den också kallades. Numera är den igenfylld och är vintertid uppläggningsplats för fritidsbåtar. I bakgrunden syns den nuvarande hamnen Krabbeskär som är hemmahamn för den idag största fartygsflottan inom fiskerinäringen. Längst till höger skymtar Önnereds hamn. Berget till vänster i bakgrunden heter Högaberget, och har fått sitt namn efter bronsåldersröset (hög) som finns på toppen. (Bild och text från vår skrift “Bilder från Västra Frölunda-1991)

Skapad med Wordpress