Fiskebäck

Fiskebäcks hamn, 1935

Den 15 september 1935 var amatörfotografen Richard Sjöqvist från Hagen i Fiskebäck och tog detta fotografi. (Foto ur VFH-bildarkiv)

Fiskebäck 1950-talet

Redan på 1500-talet bestod Fiskebäck av tre områden. Från norr till söder var dessa Stora Fiskebäck, Fiskebäck Mellangård ( Mellan-Fiskebäck) och Lilla Fiskebäck. Det senare var och är det egentliga fiskeläget och kallas även Södra Fiskebäck.

Dessa tre områden var uppdelade i flera gårdar eller brukningsenheter. Med tiden blev dessa allt fler och mindre eftersom man vid arvsskiften, tack vare fisket, kunde klara sig med mindre åkerareal.

Till höger syns här Mellan-Fiskebäck och till vänster Södra Fiskebäck. Ön utanför hamnen Krabbeskär är Stora Rösö. Vägen på bilden är den gamla Fiskebäcksvägen. Fotot är taget mot sydväst. Originalfotot är utlånat av Gunnar Johansson. (Text och bild från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1995”).

Fiskebäck 1969

Röda bolagets bogserbåt Hilding har här brutit en ränna in till hamnen Krabbeskär och assisterar sedan fiskebåtarna ut till öppet vatten. Originalfoto från Studio Wezäta. (Text och bild från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1989”)

Fiskebäck, början av 1950-talet

De stora fiskebåtarna ligger här i den gamla hamnen, eller Norra hamnen som den också kallades. Numera är den igenfylld och är vintertid uppläggningsplats för fritidsbåtar. I bakgrunden syns den nuvarande hamnen Krabbeskär som är hemmahamn för den idag största fartygsflottan inom fiskerinäringen. Längst till höger skymtar Önnereds hamn. Berget till vänster i bakgrunden heter Högaberget, och har fått sitt namn efter bronsåldersröset (hög) som finns på toppen. (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1991)

Skapad med Wordpress