Ekebäck

Från Ekebäck med utsikt mot Slamtomten 1950-talet / 2016

Övre bilden (1950-talet)-

I förgrunden ser vi Påls i Ekebäcks nya ladugård och till vänster skymtar manhuset med två skorstenar. Påls var en av ett tiotal gårdar som låg runt berget där Kulturhuset ligger idag. Hitom ladugården går den gamla häradsvägen med ungefär samma sträckning som gångbanan förbi Stjärnhusen och över ängarna går landsvägen från 1930-talet med samma sträckning som Lergöksgatan har idag.

I bakgrunden ser vi byn Slamtomten, i dagligt tal kallad Tofta. På slamtomten fanns vid denna tid tre gårdar. En av dem, ”Mältarns” låg till höger utanför bilden. Det vita huset till vänster om flaggstången är Tofta missionshus som var det första missionshuset i Västra Frölunda, uppfört 1879 och rivet 1963. Byn och missionshuset låg strax bakom nuvarande Pingstkyrkan. Även idag kan man således lyssna till guds ord från denna plats.

Nedre bilden (2016)-

Stjärnhusen som fått sitt namn efter att de ser ut som en stjärna uppifrån byggdes av Göteborgsbostäder 1963-64. I varje våningsplan finns fem identiska trerumslägenheter. På Teleskopgatan i Bergsjön finns samma hustyp. Där gångbanan går, gick alltså den gamla häradsvägen som syns på den övre bilden.

(Text och bilder från VFH-skriften ”Utsikt över Västra Frölunda, bilder från förr och nu 2” utgiven 2016)

Ekebäck den 19 juni 1955

Hästar betar på Glasberget där idag Frölunda Kulturhus ligger. Gården i bakgrunden är Nils Nilssons (se nedanstående bild). Till vänster syns stenbrottet i Lille Ås och till höger Västra Frölunda kyrka. Foto: Allan T Nilsson. (Bild och text från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda- 1993”)

Ekebäck den 20 mars 1922

På och nordost om nuvarande Frölunda Torg låg fram till början av 1960-talet några gårdar som hörde till Ekebäcks by. En av dessa var Nils Nilssons 14,5 hektar stora hemman. Manhuset uppfördes 1881. På 1940-talet hade man tre hästar, 11 kor samt ungdjur, svin och höns. I bakgrunden Västra Frölunda kyrka. Foto: Knut Pettersson.  (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1990”).

Skapad med Wordpress