Ekebäck

Ekebäck den 20 mars 1922

På och nordost om nuvarande Frölunda Torg låg fram till början av 1960-talet några gårdar som hörde till Ekebäcks by. En av dessa var Nils Nilssons 14,5 hektar stora hemman. Manhuset uppfördes 1881. På 1940-talet hade man tre hästar, 11 kor samt ungdjur, svin och höns. I bakgrunden Västra Frölunda kyrka. Foto: Knut Pettersson.  (Bild och text från vår skrift “Bilder från Västra Frölunda-1990”).

Skapad med Wordpress