Bli medlem

 

 

Hembygdsföreningen har cirka 750 medlemmar med stor åldersmässig och geografisk spridning. Som medlem får du vår årsskrift med berättelser och foton från det gamla Västra Frölunda. Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften 150 kr på plusgiro  4 70 78 – 1. Ange i samband med detta ditt namn och din postadress. Vi tar gärna även emot din E-postadress. 

Välkommen som medlem!

 

Vi i Västra Frölunda Hembygdsförening är i behov av hjälpande händer för vårt framtida arbete.  Som aktiv medlem eller som styrelsemedlem kan du på olika sätt göra en insats för att sprida kunskap om hur det var i Västra Frölunda, både i gamla tider och inte för alls  så länge sedan. Man kan hjälpa till vid våra olika aktiviteter men kan också vara aktiv i hembygds-forskning, bildbehandling, medhjälpare till vår års-skrift, vård av våra gamla fina fastigheter och våra allmogeföremål etc. Du bestämmer själv vad du vill vara delaktig i samt hur mycket tid du vill lägga ner på detta kulturarbete, som sker på ideell basis. Är du historieintresserad och nyfiken på att hjälpa till, så skicka ett mail till waldemarjohansson2@gmail.com.

Välkommen!

Hjälpande händer på Tofta Nordgård.
Skapad med Wordpress