Bli medlem

 

 

Hembygdsföreningen har cirka 750 medlemmar med stor åldersmässig och geografisk spridning. Som medlem får du vår årsskrift med berättelser och foton från det gamla Västra Frölunda. Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften 150 kr på plusgiro  4 70 78 – 1. Ange i samband med detta ditt namn och din postadress. Vi tar gärna även emot din E-postadress. 

Välkommen som medlem!

Skapad med Wordpress