Sjöfart och fiske

Fiskebäcks hamn, januari 1963

Januari var kall flera dagar i sträck, 15-20 minusgrader och storm. När fiskebåtarna gick mot vinden bröt sjön över båtarna så att de blev nedisade. De blev så nedtyngda att det i värsta fall kunde leda till förlisning. Besättningen fick ta fram yxor och klubbor för att slå sönder isen och lätta på tyngden, ett hårt och slitsamt arbete.

Båten i förgrunden är GG 677, Saltskär byggd 1960 i Ekenäs. Hon var 23,85 meter lång och 6,54 meter bredoch blev upphuggen 1986. Text och foto: Waldemar Johansson. (Ur vår skrift ”Västra Frölunda, som det tedde sig då” från 2009)

Daga 1972

Daga var en av Charles Erickssons passagerarbåtar som trafikerade Saltholmen-Asperö- Brännö. Hon var byggd på Bassholmens varv i Bohuslän och levererades till Charles Ericksson 1931. Efter omfattande ombyggnation 1949 på AB Holms varv i Råå var hon så gott som ett nybyggt fartyg. Fotot visar Daga på sin sista tur till Asperö och Brännö den 31 augusti 1972. Året därpå såldes hon till AB Göteborg – Styrsö Skärgårdstrafik. (Foto och text från VFH:s Jubileumsbok 1991)

Fortuna, uppankrad i Ganleviken 1939

Den tremastade skonaren Fortuna var under åren 1939 och 1941 hemmahörande i Önnered. Hon ägdes då av Hugo och Arne Gustavsson. Hon mätte 172 bruttoton, 135 nettoton och 270 ton DW. Hon var byggd i Svendborg, Danmark 1892. Foto: Bengt Claesson. (Foto från VFH-bildarkiv)

Nordre Elf förtöjd i Långedrag

Före 1907, då spårvägen anlades, var ångbåt det vanligaste färdsättet mellan Göteborg och Långedrag. Flera olika bolag trafikerade sträckan Stenpiren / Träpiren, Klippan, Nya Varvet, Långedrag och vidare ut i skärgården. Ångfartyget Nordre Elf, var ett av fartygen som anlöpte Långedrag mellan 1889 och 1898. Hon har på bilden förtöjt vid den ursprungliga ångbåtsbryggan i Långedrag, vilken fortfarande finns kvar. Bakom bryggan ser vi seglet på Långedrags lotsbåt. (Foto från VFH-bildarkiv)

Tulljakt 1954

Tavlan visar en tulljakt, kravellbyggd i ek och utrustad med en Penta- Hesselman eller en Scania Vabis på 90 hkp. Maskin startades med bensin, men gick sedan på diesel. Båttypen kallades för ”Johnssonbåt”, efter konstruktören Kustförman Albert Johnsson på Vrångö. Dessa tulljakter var kända för att rulla mycket då de var relativt runda i botten. Denna typ av tulljakt fanns bland annat stationerade vid Kust-posteringarna i Skärhamn, Långedrag och på Vrångö. Tavlan målades 1954 av Kustvakt Nils Nilsson, som vid tiden då tavlan målades, tjänstgjorde vid Kustposteringen i Långedrag. Därför är det sannolikt att det är Långedrags Tv 26 som är avbildad. (Tavlan  är i privat ägo)

Skapad med Wordpress