Ansvarsområden

Följande ansvarsområden inom styrelsen beslutades vid ett konstituerande styrelsemöte den 5 mars 2020.

Arkiv

Tore Haraldsson (0723-964602)

Facebookgrupp

Ingemar Udd (0708-571265)

Fastigheter och underhåll

För närvarande vakant

Fotografier

Gunnar Börgeson (0706-103992)

Hemsidan

Tomas Johansson (0700-356460)

Information

Förnärvarande vakant

Påvelundsstugan

Jan-Olov Andersson (0730-647767)

Redaktör (Årsskriften)

Gunnar Börgeson (0706-103992)

Resor

För närvarande vakant

Utställningar

Gunnar Börgeson (0706-103992)

Skapad med Wordpress