Ängås

Ängås gård omkring 1945

Gården förlänades 1557 till Gustaf Olsson Stenbock av Gustaf Vasa och utgjorde då ett helt mantal frälse. Denna var i Stenbockska släktens ägo till Karl IX:s reduktion år 1692. Från 1700 till 1860 var Ängås gård Häradsskrivarboställe. Den ännu delvis bevarade parken anlades under förra delen av 1800-talet och var länge ett av de få ställen i Frölunda, som bar resliga träd. Gården har haft olika arrendatorer men friköptes 1928 av Hilda och Axel Persson. Efter Göteborgs stads inköp av fastigheten hade Hemvärnet och hembygdsföreningen sin verksamhet förlagd där. Efter det att hembygdsföreningen år 1977 flyttade till Tofta Nordgård, disponerar hemvärnet hela fastigheten. Fotograf och givare: Eva Persson.  (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1988”).

Skapad med Wordpress