Åkered

Åkered och del av Hammar, 1964

Utsikt från Röseberget mot öster. Husen i förgrunden ligger vid nuvarande Gredelingatan. Den gamla byvägen leder bort till landsvägen och den vita Åkereds skola. Det mörka huset till vänster tillhörde vid denna tid advokat Follmer. Längst till höger ligger Torstens gård som vid laga skifte av Hammars by på 1840-talet fick flytta hit. Siste brukaren var Gustav Pettersson som övertog gården 1917 av sina föräldrar. Han sålde den 1958 till Göteborgs kommun men bodde kvar till 1975. En förening hyr nu Torstens gård. Man kan se att planeringsarbetet för radhusbebyggelsen på åkrarna har påbörjats. Foto: Märta Olsson. (Text och bild från VFH-skriften ”Bilder från Västra Frölunda-1990”).

Gamla Åkeredsskolan.

Åkereds gamla skola uppförd 1863, är det äldsta skolhuset i Västra Frölunda. Enligt en anteckning från 1864 var det 13 alnar långt och 10 alnar brett (1 aln = 0,594 m) och innehöll endast en lärosal. Lärarbostad med två rum och kök anskaffades 1876 genom en tillbyggnad på västra gaveln. Ovanpå denna, under ett snedtak, finns ett litet vindsrum som senare användes som slöjdlokal fram till 1918.

Då den särskilda småskolan inrättades 1906 uppfördes ett nytt skolhus strax intill för folkskolebarnen. Det tillbyggdes 1919 så att det blev en småskolesal och två folkskolesalar samt tre lärarebostäder i övre våningen. Den gamla skolan blev då gymnastiksal och bostad åt vaktmästaren. Båda skolhuset finns kvar och är belägna vid Åkereds Skolväg. De används fortfarande för undervisning. I den gamla skolan utför eleverna reparationer och utrustning av småbåtar. (Text från VFH-skriften  ”Bilder från Västra Frölunda-1988”. Bilder från VFH-bildarkiv).

Skapad med Wordpress