Affärer

Fritz Carlssons slakteriaffär, Stadsgränsen (Kungssten)

Den övre bilden visar Fritz Carlssons slakteriaffär som låg i korsningen Långedragsvägen – Silvergatan. Troligen är det Fritz själv som står på trappan tillsammans med ett biträde, någon gång på 1930-talet.

Den nedre bilden visar samma byggnad i februari 2020. Genom åren har många olika verksamheter funnits i den lilla söta byggnaden som från början hade namnet ”Trehörningen” och som nu ligger på Långedragsvägen 27.

(Foton från VFH-bildarkiv samt Tomas Johansson)

Olof Carlssons Speceriaffär, Långedrag

Fjärdingsmannen Olof Carlsson bedrev från början sin affärs-verksamhet i en liten lokal som låg intill finkan i Långedrags Kommunalhus. 1917 flyttade han till en egen nybyggd fastighet bredvid Kommunalhuset, vilket är den som vi ser på det övre fotografiet från omkring 1920. Fastighetens nuvarande adress är Solhöjdsgatan 2B. På det undre fotografiet, från samma tid, poserar Olof framför sin speceriaffär. Långedrags första affär startades redan 1902 av den legendariske Charles ”Tjalls” Ericsson, vilken även bedrev passagerartrafik till bland annat Asperö och Brännö. (Fotografierna skänkta till VFH av Bengt Påhlman)

 

Perssons Speceriaffär / Ljungbergs Charkuteri i Norra Tranered

På ovanstående foto som är från 1920-talet ser vi Perssons speceriaffär som låg i huset ”Arild”. Huset finns kvar än idag, och ligger i korsningen Cedergatan – Fullriggaregatan. Omkring 1938 flyttade affären till en nybyggd fastighet tvärs över gatan. I stället startades Ljungbergs charkuteri i huset. Till vänster om huset skymtar vi tornet på Hagens kapell (Älvsborgs kyrka) och till höger ligger villan ”Solsäter”. Där bodde och arbetade konstnären Martin Poser under 1960-70 talet. Grusvägen i förgrunden är nuvarande Cedergatan. (Foto lånat av Hugo Petersson)

Nordströms Speceriaffär på Grimmeredsvägen

Gunborg Olsson och hennes dotter Linda utanför Nordströms speceriaffär på Grimmeredsvägen 1969. (Foto från vårt bildarkiv)
Erik Nordström innanför disken i sin speceriaffär på Grimmeredsvägen. (Foto från vårt bildarkiv)

Tranered

Tranereds speceri & mjölkaffär låg på nuvarande Långedragsvägen 121. Byggnaden uppfördes troligen 1926 på den intilliggande fastigheten ”Dalhems” tomt av Severin Johansson. Det är oklart om vem som drev affären från början, men man vet att den i vart fall drevs av Knut Gunnar Herbert Wilén mellan 1936 och 1941, och förmodligen ännu längre. Det är också oklart när fotot togs, men gissningsvis någon gång på 1930-talet. (Foto lånat av Elisabeth Trässwall)

Hagen / Nya Varvet 1930-talet.

Affärerna låg tätt efter Långedragsvägen. Otto Perssons charkuteri var ett av de fem mellan Kungsten och Hagen som fanns kvar så sent som in på 1960-talet. Detta låg i en liten enkel byggnad på Långedragsvägen snett emot Hagens kommunalhus som låg på nummer 48. Eftersom charkuteribyggnaden låg på Kronans mark var den i likhet med grannarna taxistationen, skomakeriet och speceriaffären inte numrerad. Köttvarorna exponerades på ett sätt som hälsvårdsföreskrifterna knappast skulle tillåta idag. Originalfotot utlånat av Stig Hult. (Bild och text från vår skrift ”Bilder från Västra Frölunda-1994”)

Skapad med Wordpress