Affärer

Hagen / Nya Varvet 1930-talet.

Affärerna låg tätt efter Långedragsvägen. Otto Perssons charkuteri var ett av de fem mellan Kungsten och Hagen som fanns kvar så sent som in på 1960-talet. Detta låg i en liten enkel byggnad på Långedragsvägen snett emot Hagens kommunalhus som låg på nummer 48. Eftersom charkuteribyggnaden låg på Kronans mark var den i likhet med grannarna taxistationen, skomakeriet och speceriaffären inte numrerad. Köttvarorna exponerades på ett sätt som hälsvårdsföreskrifterna knappast skulle tillåta idag. Originalfotot utlånat av Stig Hult. (Bild och text från vår skrift “Bilder från Västra Frölunda-1994”)

Skapad med Wordpress