Affärer

Gunborg Olsson och hennes dotter Linda utanför Nordströms speceriaffär på Grimmeredsvägen 1969. (Foto från vårt bildarkiv)
Erik Nordström innanför disken i sin speceriaffär på Grimmeredsvägen. (Foto från vårt bildarkiv)

Tranered

Tranereds speceri & mjölkaffär låg på nuvarande Långedragsvägen 121. Byggnaden uppfördes troligen 1926 på den intilliggande fastigheten “Dalhems” tomt av Severin Johansson. Det är oklart om vem som drev affären från början, men man vet att den i vart fall drevs av Knut Gunnar Herbert Wilén mellan 1936 och 1941, och förmodligen ännu längre. Det är också oklart när fotot togs, men gissningsvis någon gång på 1930-talet. (Foto lånat av Elisabeth Trässwall)

Hagen / Nya Varvet 1930-talet.

Affärerna låg tätt efter Långedragsvägen. Otto Perssons charkuteri var ett av de fem mellan Kungsten och Hagen som fanns kvar så sent som in på 1960-talet. Detta låg i en liten enkel byggnad på Långedragsvägen snett emot Hagens kommunalhus som låg på nummer 48. Eftersom charkuteribyggnaden låg på Kronans mark var den i likhet med grannarna taxistationen, skomakeriet och speceriaffären inte numrerad. Köttvarorna exponerades på ett sätt som hälsvårdsföreskrifterna knappast skulle tillåta idag. Originalfotot utlånat av Stig Hult. (Bild och text från vår skrift “Bilder från Västra Frölunda-1994”)

Skapad med Wordpress