Bli Medlem

Hembygdsföreningen har cirka 800 medlemmar med stor åldersmässig och geografisk spridning. Som medlem får Du vår årsskrift med foton från det gamla Västra Frölunda. Medlem blir Du genom att betala in medlemsavgiften 150 kr på plusgiro  4 70 78 – 1. Önskvärt är att du fyller i nedan:  

Skapad med Wordpress