Årsboken från 2016 med bilder från förr och nu.

Årsboken från 2016 med bilder från förr och nu.

Välkommen till Västra Frölunda Hembygdsförenings nya hemsida. Som vanligt kan du klicka vidare dig via länkarna i vänsterspalten. Kika gärna in i vår nya kalender för att hitta kommande händelser i hembygdsföreningen.

 

Vår verksamhet

 • Väcka intresse för hembygdens historia, kultur, fornminnen och natur
 • Verka för att minnen och natur vårdas och bevaras
 • I övrigt verka för god hembygdsvård

Geografiskt verksamhetsområde

Hembygdsföreningen har som sitt verksamhetsområde den gamla kommunen eller socknen Västra Frölunda som den 1 januari 1945 införlivades med Göteborgs stad. Stadsdelsnämndsområdena är Älvsborg, Tynnered, Frölunda och Högsbo. Gränsen går vid Kungssten, Saltholmen, Näset, Långeberg och Frölundaborg.

Vår verksamhet

 • Visning av hembygdsföreningens byggnader och samlingar för allmänheten, skolklasser, föreningar m.fl.
 • Dokumentation av hembygden i tryck, foton m.m.
 • Intervjuer och insamlande av uppgifter som belyser lokalhistorien
 • Föredrag och diabildvisningar om det gamla Västra Frölunda
 • Kopiering, montering och katalogisering av gamla inlånade eller skänkta fotografier
 • Restaurering och vård av gamla föremål
 • Utställningar, allmänna eller med speciella teman
 • Förevisning av gammalt hantverk
 • Studiecirklar
 • Utfärder och kulturvandringar

Föreningens ekonomi

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, för närvarande 150 kronor per år, bokförsäljning och gåvor.

Vill du ta aktiv del i hembygdsföreningens arbete?

 • Vid öppet-hus på Tofta Nordgård
 • Vid evenemang i Påvelundsstugan
 • Vid Valborgsmässofirandet
 • Trädgårdsarbete
 • Renovering av gamla redskap och andra museiföremål
 • Medverka i årsskriften
 • Annat?

Ta kontakt med någon i styrelsen så får du veta mera!

Skapad av